‘Doe niet aan impact-washing’

Toezichthouder Jara van Doorn (AFM) roept banken en beleggingsondernemingen die duurzaamheidsclaims doen op om die goed te onderbouwen.

‘Steeds meer retailbeleggers zien de urgentie van de klimaatcrisis en willen met hun investeringen bijdragen aan een groenere wereld. Banken en beleggingsondernemingen springen hierop in door duurzame beleggingsproducten aan te bieden. Die vinden gretig aftrek. Op dit moment heeft meer dan de helft van de Nederlandse beleggers dit soort beleggingsproducten in het portfolio.’

‘In Trendzicht staan de uitkomsten van een AFM-onderzoek waaruit blijkt dat “impact maken” voor retailbeleggers de belangrijkste motivatie is om duurzaam te beleggen.’

Trendzicht is het jaarlijkse trendrapport van de AFM over de trends en bijbehorende risico’s die de financiële sector en het toezicht gaan beïnvloeden.

‘Helaas zorgen het begrip “impact” en de manieren waarop impact tot stand komt nog voor veel verwarring onder beleggers. Dit komt ook doordat de term “impact” lijkt te verwateren en door aanbieders steeds vaker inwisselbaar wordt gebruikt met “duurzaam”, “ESG” of andere gerelateerde termen. Daarnaast worden impactclaims mogelijk ook niet altijd waargemaakt. Als impact wel een mogelijk gevolg van een belegging is, maar niet aangetoond kan worden, moet de claim daarmee in lijn zijn.’

‘Mijn oproep aan de sector is om vooral geen impact- of andere duurzaamheidsclaims te doen als je die niet goed kunt onderbouwen. Dus, zeg niet dat door gebrek aan data het onmogelijk is om te onderbouwen, terwijl je wel impactclaims doet. Dan doe je wat mij betreft echt aan impact-washing.’

‘Bij de AFM willen we natuurlijk ook zelf onze rol pakken in de transitie naar een duurzame economie. Ook in dit geval zullen we niet alleen vanaf de zijlijn bekijken hoe aanbieders duurzaamheidsclaims doen, maar willen we bijvoorbeeld zicht krijgen op hoe die claims aansluiten bij onderliggende duurzaamheidsinformatie die verplicht op de website van aanbieders moet staan. Uit die informatie moet duidelijk blijken waaruit de duurzaamheidskenmerken van een product bestaan en hoe die kenmerken bereikt worden. Retailbeleggers kunnen die informatie vervolgens gebruiken om keuzes te maken die passen bij hun duurzaamheidsvoorkeuren.’

‘Zelf heb ik meegewerkt aan een onderzoekrapport naar de naleving van de SFDR en de taxonomie, waarin we een aantal belangrijke observaties met de sector delen voor het verbeteren van hun informatie op duurzaamheidsvlak.’

Share Button