AFM publiceert Leidraad duurzaamheidsclaims financiële sector

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert de Leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad geeft de AFM handvatten aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims. 

Belangrijke rol financiële sector bij de verduurzaming van de economie

De financiële sector heeft een cruciale rol bij de verduurzaming van de economie. In (marketing)uitingen van financiële marktpartijen staan vaak duurzaamheidsambities en andere duurzaamheidsclaims beschreven.

De AFM vindt transparantie over duurzaamheidsaspecten van groot belang. Wij zien de groeiende aandacht hiervoor bij marktpartijen dan ook als een positieve ontwikkeling. Informatie moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn. Dit geldt ook voor duurzaamheidsclaims.

Handvatten voor het doen van duurzaamheidsclaims

In de Leidraad duurzaamheidsclaims vinden financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders handvatten om te voldoen aan de bestaande informatieverstrekkingsnormen. De leidraad doet dit aan de hand van drie overkoepelende uitgangspunten:

  1. juist, representatief en actueel;
  2. concreet en goed onderbouwd; en
  3. begrijpelijk, passend en vindbaar.

Juist, representatief en actueel; concreet en goed onderbouwd en begrijpelijk, passend en vindbaar.

In de leidraad worden deze uitgangspunten nader toegelicht en worden praktische voorbeelden gegeven.

Leidraad is geconsulteerd van 12 juni tot 24 juli 2023

De leidraad is deze zomer geconsulteerd van 12 juni tot 24 juli 2023. Daarop zijn reacties van zeven verschillende brancheverenigingen ontvangen. De AFM heeft de reacties bestudeerd en de leidraad op plekken aangepast. De belangrijkste wijziging is dat er twee good practices aan de leidraad toe zijn gevoegd. In het feedbackstatement licht de AFM verder toe hoe ze met de reacties om zijn gegaan.

Share Button