Pensioenfederatie: ‘Verduidelijkingen nodig in Europees wetsvoorstel due diligence’

De Pensioenfederatie heeft op 23 mei gereageerd op een feedbackprocedure van de Europese Commissie naar aanleiding van het wetsvoorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Het CSDDD-voorstel legt aan bedrijven, maar ook financiële instellingen zoals pensioenfondsen, verplichtingen op over due diligence (toegepaste zorgvuldigheid) op het gebied van duurzaamheid.

De Pensioenfederatie staat positief tegenover het voorstel dat een eenduidige Europese standaard wil opleggen aan bedrijven en verwacht dat het gaat helpen bij het uitvoeren van het beleid omtrent internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de context van het IMVB-Convenant. Tegelijkertijd roept het voorstel vragen op, of en hoe de regels van toepassing zullen zijn op pensioenfondsen. Daarnaast loopt het voorstel op significante wijze uit de pas met de OESO-richtlijnen, waarop het IMVB-Convenant en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) deels gebaseerd zijn. De Pensioenfederatie vraagt daarom om het voorstel te verduidelijken en aan te passen.

Share Button