Europa neemt financiële sector niet op in CSDDD-wetgeving

De Raad en het Europees Parlement hebben besloten alleen de upstream-activiteiten van de financiële sector op te nemen in het voorlopige akkoord over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Een ‘duurzame due-diligence procedure’ van klanten is hierdoor niet aan de orde. Dit betekent dat de financiële sector nauwelijks wordt geraakt door de CSDDD.

De termen upstream en downstream zijn gangbaar binnen de (maak)industrie om aan te geven welke producten en diensten je als bedrijf inkoopt van andere bedrijven, zoals software, kantoorartikelen, catering (upstream). En welke eigen producten en diensten je als bedrijf verkoopt aan klanten, zoals verzekeringen en advies: downstream. Het Verbond vindt het een gemiste kans dat de financiële sector niet als geheel is opgenomen in de richtlijn. “Wij hebben hier meerdere malen voor gepleit, omdat dit zorgt voor een gelijk Europees speelveld. Daarnaast vinden we dat de financiële sector een grote verantwoordelijkheid heeft om duurzaam en verantwoord te investeren. Echte impact maak je alleen als we de verduurzamingsopdracht Europees aanpakken.” De richtlijn bevat wel een herzieningsclausule. Hiermee houdt de Commissie de optie open om de sector, op basis van een impact assessment, toch een plek te geven binnen de richtlijn. Wanneer de herziening wordt uitgevoerd, is niet duidelijk. Het Verbond blijft hierover in gesprek met Europarlementariërs en andere stakeholders. Ook om te blijven pleiten voor opname van de hele financiële sector in de richtlijn. Overigens hebben Nederlandse verzekeraars zich al in 2018 via het IMVO-convenant verbonden aan duurzame due-diligence procedures.

Klimaattransitieplannen

De financiële sector valt wel onder een andere belangrijke verplichting uit de CSDDD: grote bedrijven dienen klimaattransitieplannen op te stellen, in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De variabele beloning voor bestuurders maakt hier ook onderdeel van uit. Via deze klimaattransitieplannen wordt duidelijk wat de daadwerkelijke en potentiële negatieve impact is van Europese bedrijven op milieu en mensenrechten. Deze verplichting lijkt overigens op het vrijwillige Klimaatcommitment dat (grote en middelgrote) verzekeraars in 2019 afsloten.

Om welke bedrijven gaat het?

De wet geldt voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan € 150 miljoen. Verder gaat het om bedrijven met meer dan 250 werknemers in de hoog risicosectoren (welke dit zijn, moet de Commissie nog vaststellen). Niet Europese bedrijven vallen onder de richtlijn als zij, drie jaar na het van kracht worden van de CSDDD, een netto-omzet binnen de EU hebben behaald van meer dan € 150 miljoen. Om misverstanden te voorkomen, komt de Commissie met een lijst van  niet Europese bedrijven die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen.

Sancties

Voor het overtreden van de richtlijn, kan de Commissie verschillende omzet gerelateerde dwangmaatregelen opleggen (minimaal 5 procent van de netto-omzet van het bedrijf).

Vervolg

De Raad en het Europees Parlement moeten het voorlopige akkoord nog bekrachtigen om de CSDDD formeel aan te nemen. Tegelijkertijd wordt er de komende maand onderhandeld over diverse onderwerpen, waaronder de inhoud van de herzieningsclausule. Naar verwachting is de volledige tekst in februari/maart klaar en wordt in april gestemd over het akkoord.

Share Button