Nationale-Nederlanden en The Green Village starten partnerschap

Bron
NN

Droogte en overstromingen, hagel-  en stormschade, hoge energieprijzen en gezond wonen. Elke Nederlander wordt regelmatig met klimaat, energie- en sociale uitdagingen geconfronteerd. Het klimaat verandert en dit vraagt aanpassingen van iedereen, ook van verzekeraars en banken. Klanten en adviseurs van Nationale-Nederlanden hebben bewezen innovatieve productontwikkelingen nodig om stappen naar de toekomst te kunnen maken. Deze noodzaak tot innoveren heeft geleid tot een partnerschap van Nationale-Nederlanden (NN) en The Green Village (TU Delft), een proeftuin voor duurzame innovatie in de gebouwde omgeving. Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame woonwijk leidt tot haalbare en betaalbare verduurzamingsoplossingen voor klanten van Nationale-Nederlanden en stakeholders van The Green Village.

Maurice Koopman, CEO Schade & Inkomen van nationale-Nederlandenis duidelijk over duurzaamheid: “Het is niet tijdelijk. Het is hier en nu, we merken het allemaal om ons heen. Duurzaamheid, inclusief klimaatverandering, is verankerd in de strategie van NN. In 2020 hebben we onze ambitie gelanceerd om onze directe CO2 uitstoot en die van onze beleggingsportefeuille uiterlijk in 2050 naar netto-nul te brengen. Dit is in lijn met het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Naast CO2 reductie doelstellingen blijft NN investeren in klimaatoplossingen, zoals zonne-energie projecten en windparken, met een extra investering van minimaal EUR 6 miljard in 2030. Uitgangspunt bij onze aanpak is: verandering in de reële economie. Om ook stappen te zetten voor onze (verzekerings-)producten en diensten, is NN in 2021  toegetreden tot de Net Zero Insurance Alliance waarmee we aangeven dat NN uiterlijk in 2050 voor alle deze activiteiten een netto-nul uitstoot van broeikasgassen wil bereiken.

Het partnership met The Green Village past goed bij onze ambitie. Hier wordt getest hoe duurzame oplossingen geprepareerd kunnen worden voor de Nederlandse gebouwde omgeving. Samen maken we het klaar voor de markt en kan Nederland verdere toekomstbestendige stappen nemen.”

Goed businessplan

Marjan Kreijns, directeur van The Green Village: “Om een innovatie succesvol naar de markt te krijgen, zal het technisch moeten werken, moet er een goed businessplan zijn, de eindgebruiker moet er op zitten te wachten én het moet passen binnen de wet- en regelgeving. Maar waar we nu ook tegenaan lopen is dat deze nieuwe innovaties niet worden meeverzekerd. We zien dat onderzoekers en ondernemers onvoldoende kennis hebben van verzekeringsrisicoaspecten en deze niet meenemen in de ontwerpfase van hun innovatie, terwijl dit steeds belangrijker wordt. Dat maakt dit partnerschap zo waardevol. We werken al veel samen met uiteenlopende partijen zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders en overheidsinstanties, maar Nationale-Nederlanden biedt daarin een mooie aanvulling. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze onderzoekers en ondernemers.”

Actief ondersteunen

NN wil haar klanten breed en actief ondersteunen, van duurzame pensioenproducten tot producten op het gebied van burn-outpreventie. Van verzekeringen voor elektrische bedrijfsautoparken tot toekomstbestendige agrobedrijven. Via NN Bank kunnen klanten kiezen voor duurzaam en gezond wonen en het duurzame hypotheeklabel Woonnu. NN speelt een betekenisvolle rol in risico’s die klanten niet zelf willen dragen. In het partnerschap brengen beide partijen hun expertises om gezamenlijk duurzame proposities te ontwikkelen.

Betaalbaar

In het partnerschap deelt The Green Village de proeftuin, kennis, data en een innovatief netwerk. Het heeft er baat bij als systeeminnovaties, duurzame renovatie, nieuwe energiebronnen en de aanpassingen aan het verwachte klimaat uitgewerkt en getest worden in de proeftuin. Welke risico’s zijn  verzekerbaar, hoe kunnen duurzame oplossingen gefinancierd worden en tot welke aanpassingen leidt dit in een gebouwde omgeving. Nationale-Nederlanden brengt onder meer kennis in gezond en duurzaam wonen en op verzekerbaarheid van duurzame innovaties. De kennis over financiering van verduurzaming en de distributiekracht via verzekeringsadviseurs, zakelijke partners en klanten. Doel is om gezamenlijke proposities te initiëren die haalbare en vooral betaalbare verduurzamingsoplossingen opleveren zodat alle Nederlanders stappen kunnen maken met verduurzaming.

 

Foto: Medewerkers van The Green Village en Nationale-Nederlanden tijdens de start van het partnerschap op 24 mei met op uiterst rechts Maurice Koopman van Nationale-Nederlanden. Fotograaf Daniel Verkijk.

Share Button