Limburg Startup Capital Fund van start

Bron
LIOF

Vanaf vandaag is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor het Limburg Startup Capital Fund (LSCF). Dit fonds is bestemd voor startups en mkb’ers die met hun innovatie bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Met een totaal vermogen van € 32,65 miljoen komt veel financiering voor vroege fase innovaties beschikbaar. Het fonds is mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Limburg en LIOF die tevens de uitvoering zal doen.

Vroege fase financiering nodig voor Limburg

Limburg heeft unieke sterktes om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Zo is er een sterke innovatie- en kennisinfrastructuur met hogescholen, Maastricht University en Brightlands campussen waar startups onderzoek en ontwikkeling op tal van gebieden kunnen uitvoeren. Ook binnen het mkb wordt gewerkt aan slimme, duurzame en gezonde oplossingen voor morgen. Limburg is daarnaast nauw verbonden met de innovatieve Euregio rond Hasselt, Luik en Aken. Deze setting maakt van Limburg de broedplaats voor innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Onderzoek en ontwikkeling kosten echter veel tijd en geld en er is financiering nodig om deze vroege fase innovaties te toetsen en mogelijk te maken. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van financiering vanwege het risicovolle karakter. Met de openstelling van het Limburg Startup Capital Fund is die vroege fase financiering nu beschikbaar voor ondernemers in Limburg.

Gedeputeerde Stephan Satijn, Provincie Limburg: “Op het gebied van kennis en kunde wordt in onze provincie al veel samengewerkt. Door LSCF ontstaan nu extra financieringsmogelijkheden voor mkb’ers om hun innovaties een stap verder te brengen.”

Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “De provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen ondernemers ondersteunen om hun ideeën en kansen nog meer te kunnen benutten. Met de vroege fase financiering bieden we hen de mogelijkheid om deze innovaties te ontwikkelen. Door de krachten te bundelen en die lokale nabijheid op te zoeken verwacht ik dat we meer impact kunnen maken. Ondernemers hebben dichtbij huis gemakkelijk toegang tot die financiering en ondersteuning en de drempels zijn lager. Daarmee hopen we dat we de komende tijd meer jonge bedrijven tot groei en wasdom kunnen brengen.”

Raakvlak met maatschappelijke transities

Financiering is mogelijk als er sprake is van innovaties met maatschappelijke impact. Dat betekent dat het idee of de innovatie moet bijdragen aan een van de transities: energie, circulariteit, gezondheid of digitalisering. Deze transities zijn belangrijk en relevant voor Limburg; ze maken bedrijven concurrerend en duurzaam, de regio toekomstbestendig en zorgen voor het behoud en groei van de werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is Blockheating. Blockheating gebruikt de warmte die vrijkomt in datacenters om kassen en gebouwen te verwarmen. Een win-win. Voor het datacenter, voor het bedrijf dat de warmte gebruikt én voor het milieu.

Twee soorten financiering beschikbaar

Het Limburg Startup Capital Fund kent twee deelinstrumenten. Met het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) financieren we innovaties – waarvan de haalbaarheid aangetoond is – in de beginfase van de ontwikkeling (de zogenaamde ‘proof of concept’ fase). Het Seed Fonds Limburg (SFL) is bedoeld om de doorontwikkeling of groei van de innovatie financieel mogelijk te maken. Tys van Elk, directeur LIOF: “We roepen innovatieve starters en mkb’ers op om zich bij ons te melden met hun idee of innovatie. Ook als je nog zoekende bent en hulp kunt gebruiken bij het vertalen van je idee naar een businessplan of het financieringsgereed maken van je businessplan. Buiten het bieden van financiering kunnen we ondernemers ook adviseren en met ons netwerk in contact brengen. We doen dat altijd met het oog op een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.”

Share Button