Nieuwe investering van 85 miljoen euro in het Polestar Capital Circular Debt Fund

Impactinvesteerder Polestar Capital maakt vandaag bekend dat vier nieuwe investeerders deelnemen in het grootste circulaire leningenfonds van Europa. Invest-NL en de verzekeringsmaatschappijen Onderlinge ’s-Gravenhage en De Hoop zijn reeds ingestapt, de provincie Limburg heeft haar investeringsbesluit genomen en treedt op korte termijn toe. Het fonds, dat de naam Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF) draagt, en waar een jaar geleden Pensioenfonds Detailhandel al in investeerdebeheert dan ca. 187 miljoen euro. 

Circulaire technologie heeft financiering nodig om wereldwijd impact te maken

Met het PCDF investeert Polestar Capital in circulaire productieondernemingen die systemische en ecologische impact hebben op het gebied van CO2– en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen. Vaak gaat het om de financiering van projecten waar innovatieve technologie wordt toegepast waarmee wereldwijd een waardeketen verduurzaamd kan worden. Deze projecten zijn meestal te innovatief voor banken en te kapitaalintensief voor durfkapitaal alleen. Door deze projecten in een vroege fase te financieren, stelt PCDF circulaire productiebedrijven in staat hun technologie en bedrijfsmodel sneller op commerciële schaal te bewijzen, waarna het voor andere financiers gemakkelijker wordt om de verdere opschaling te financieren.

Het versnellen van de transitie naar een circulaire economie

Jan-Willem König, directeur van Polestar Capital: “Het financieren van circulaire productiebedrijven is kapitaalintensief, waardoor ze relatief grote bedragen aan geduldig kapitaal nodig hebben. Helaas kan de wereld niet wachten tot dit kapitaal door anderen beschikbaar wordt gesteld. We moeten op korte termijn verduurzamen. Diverse innovatieve verduurzamingsoplossingen zijn al beschikbaar, maar hebben nog te weinig schaal om echt impact te hebben. Door deze oplossingen te financieren, kunnen wij de transitie naar een circulaire economie versnellen. Deze nieuwe kapitaalinjectie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Pensioenfonds Detailhandel, dat 100 miljoen euro in het fonds investeerde in 2022, is verheugd met de vier nieuwe investeerders. Henk Groot, CIO van Pensioenfonds Detailhandel: “Een jaar geleden is Nederland op de kaart gezet als het eerste land dat een fonds lanceert voor het overbruggen van het financieringsgat voor circulaire productieondernemingen. Dat nu meer investeerders toetreden, bevestigt hoe belangrijk dit fonds is. Iedereen beseft hoe noodzakelijk de transitie naar een circulaire economie is, het is nu tijd dat daar ook naar gehandeld gaat worden.”

Voldoende kapitaal is cruciaal

De nieuwe investeerders lichten toe waarom zij zijn ingestapt in het grootste circulaire economie leningenfonds in Europa:

Tim van Vledder, senior Investment Manager bij Invest-NL: “Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, is het cruciaal dat er voldoende kapitaal beschikbaar is voor ondernemingen die hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Het PCDF verschaft deze bedrijven toegang tot kapitaal in een essentiële fase van hun groei, namelijk op het moment dat nieuwe technologie voor het eerst op commerciële schaal wordt toegepast. Veel investeerders ontbreekt het aan de kennis of het mandaat om in dit moeilijk te financieren deel van de markt te opereren. PCDF kan dit wel, en we verwachten dan ook een vruchtbare samenwerking tussen deze partijen, die zich niet alleen zal beperken tot een investering in het fonds.”

Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde voor Energie en Klimaat van de provincie Limburg, voegt hieraan toe: “Limburg heeft veel aandacht voor de transitie naar de circulaire economie. In Limburg hebben we met de Brightlands-campussen sterke ecosystemen voor innovatie. De Limburgse investering in het PCDF moet ten goede komen aan het behalen van de klimaatafspraken van 2050. Het PCDF zorgt met de investering dat Limburgse circulaire ondernemers na de demonstratie van hun innovatie niet vastlopen door een gebrek aan financiering, maar kunnen doorgroeien totdat zij rijp zijn voor commerciële financiering en het realiseren van grootschalige impact.”

Seada van den Herik, algemeen directeur Onderlinge ´s-Gravenhage, vult aan: “Als onderlinge verzekeraar onderscheiden we ons door samen met onze leden aandacht te besteden aan maatschappelijk welzijn. PCDF biedt ons de mogelijkheid te investeren in een maatschappelijk nuttige en noodzakelijke verandering die bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn. Dit past naadloos bij onze missie: Gelukkig ouder worden doen we samen.”

Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: “Wij hebben een maatschappelijke missie om een kwetsbare groep mensen toegang te geven tot overlijdensrisicoverzekeringen. Ook met onze beleggingen willen wij een maatschappelijke bijdrage leveren. Onze kwetsbare doelgroep heeft baat bij een circulaire economie met minder vervuiling en afval. Onze investering in het PCDF geeft daar invulling aan.”

Foto: Jan-Willem König, Directeur Polestar Capital

Share Button