Polestar Capital haalt € 43 miljoen extra kapitaal op om de transitie naar een circulaire economie te versnellen

De Nederlandse impactinvesteerder Polestar Capital maakt vandaag bekend € 43 miljoen aan extra financiering te hebben opgehaald voor het Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF). Het Europees Investeringsfonds, ondersteunt met middelen van Invest-NL uit het InvestEU-programma van de Europese Commissie, treedt als nieuwe investeerder toe, samen met de Deense filantropische vereniging Realdania en regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Het PCDF heeft nu in totaal € 240 miljoen aan kapitaal dat ze uitlenen aan circa dertig innovatieve Nederlandse circulaire projecten die anders niet of vertraagd gerealiseerd zouden worden.

Financieringskloof dichten

Om de financieringskloof voor het Nederlandse circulaire mkb te dichten, richt het fonds zich op het gat tussen vraag en aanbod van kapitaal voor duurzame technologiebedrijven. Met name innovatieve circulaire scale-ups die een unieke commerciële productielocatie willen realiseren, een fase die vaak te innovatief is voor banken en te kapitaalintensief voor durfkapitaal en subsidies alleen, hebben de interesse van het fonds. Het fonds heeft duidelijke impactdoelstellingen voor zijn investeringen, zoals de vermindering van afval en CO2-uitstoot, en het vergroten van het gebruik van circulaire en duurzamere materialen en producten.

Perfecte timing

Volgens Daan van Kassel, Fund Director van PCDF komt de uitbreiding van het fonds op een perfect moment. “Het kan enige tijd duren om innovatieve circulaire productieprojecten financierbaar te maken. Deze uitbreiding stelt ons in staat om zeker drie tot zes extra circulaire bedrijven in deze cruciale fase financieel te ondersteunen, zodat zij hun circulaire technologieën en businessmodellen verder kunnen opschalen, en zo de bestaande vervuilende waardeketens kunnen ontwrichten, en vervangen door duurzamere productieketens.”

“Cruciaal voor de transitie naar een duurzame samenleving”

Het Europees Investeringsfonds dat als nieuwe investeerder toetreedt geeft aan dat circulariteit nog steeds een te weinig gefinancierd thema is als het gaat om innovatie, en dat terwijl het zo hard nodig is om circulaire businessmodellen te versnellen. Marjut Falkstedt, Chief Executive van het EIF: “We kunnen veel bereiken door middelen en producten beter te beheren en circulair denken te integreren in onze productieprocessen. We zijn blij om samen te werken met Polestar Capital en voort te bouwen op hun netwerk in dit specifieke vakgebied.”

Ulrike Kostense, senior investment manager van Invest-NL, voegt hieraan toe: “Het Polestar Capital Circular Debt Fund, sluit perfect aan bij onze focus op duurzame innovatie. Door de financieringskloof voor innovatieve circulaire productiebedrijven op te lossen, financiert Polestar Capital innovatie en versnelt het de transitie naar een circulaire economie, wat zowel positieve milieu-impact als economische voordelen oplevert.”

Wendy de Jong, CEO van Oost NL, is van mening dat het opschalen van circulaire start-ups cruciaal is voor de transitie naar een duurzame samenleving. “We moeten investeren in ons vermogen om afval te verminderen, middelen te behouden en duurzame economische groei te bevorderen door hergebruik van materialen en producten. Dit vereist kapitaal, ook in de vorm van schuld, wat schaars is in de huidige financieringsomgeving.”

Share Button