Invest-NL financiert in 2021 het meest in transitie naar circulaire economie

Bron
Invest-NL

Het vandaag gepubliceerde jaarverslag laat zien dat Invest-NL ook in 2021 het aanbod van risicokapitaal voor innovatieve Nederlandse MKB bedrijven fors heeft vergroot. Zelf heeft de impact investeerder inmiddels ruim een half miljard euro gecommitteerd. Een veelvoud hiervan is beschikbaar gesteld via Europese partners zoals het Europees Investeringsfonds en private (nationale en internationale) investeringsfondsen. In 2021 waren de meeste activiteiten van Invest-NL (investeringen, advies en onderzoek) gericht de transitie naar een carbonneutrale en/of circulaire economie.

In 2021 bedroeg het gecommitteerde investeringsvolume van Invest-NL in totaal € 216 miljoen. Hiervan is € 115 miljoen gecommitteerd aan in totaal 5 fondsinvesteringen. De overige € 101 miljoen is gecommitteerd aan 18 directe investeringen in bedrijven. Het totaal aantal van 23 gecommitteerde investeringen betekent een verdubbeling ten opzichte van het eerste jaar (2020).

Invest-NL financiert niet alleen ondernemingen en projecten. Om Nederland duurzamer en innovatiever te maken geeft Invest-NL ook advies of laat het onderzoek doen naar het financierbaar maken van innovatieve business cases. In 2021 heeft dit geleid tot 3 nieuw ontwikkelde producten, 7 gerealiseerde propositiebegeleidingen en 12 uitgevoerde marktonderzoeken.

Als impact investeerder draagt Invest-NL via haar impactdoelstellingen bij aan vijf Sustainable Development Goals (SDG 13, 12, 3, 8 en 9). Via haar impactrapportage wordt duidelijk dat in 2021 (via haar portfoliobedrijven) de volgende maatschappelijke impact aan Invest-NL activiteiten is toe te schrijven: € 21 miljoen R&D uitgaven, 275 fte aan werkgelegenheid en 6.400 ton vermeden CO2.

Jan Pieter Postma (interim CEO Invest-NL): “In 2021 is het cruciale belang van de overgang naar een carbonneutrale en circulaire economie nog duidelijker en urgenter geworden. We zijn trots op de financieringen en ontwikkeltrajecten die we in het verslagjaar hebben kunnen uitvoeren en beseffen tegelijkertijd dat we nog maar aan het begin staan van onze opdracht.”

In 2021 waren de meeste activiteiten van Invest-NL (investeringen, advies en onderzoek) gericht de transitie naar een carbonneutrale en/of circulaire economie. Spraakmakende financieringen waren o.a. de investering in de nieuwe fabriek van Avantium (€ 30 miljoen) en in de verdere opschaling van SCW Systems (€ 15 miljoen). Daarnaast investeerde Invest-NL in 2021 samen met Nederlandse en buitenlandse durfinvesteerders in innovatieve Deep Tech scale-ups zoals Nearfield Instruments (€ 10,5 miljoen) en LeydenJar Technologies (€ 5 miljoen).

Samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Investeringsfonds lanceerde Invest-NL medio 2021 het Dutch Alternative Credit Instrument. Dit instrument kan aanvankelijk € 200 miljoen verstrekken aan niet-bancaire financiers die er op hun beurt Nederlandse MKB bedrijven mee kunnen bedienen.

Invest-NL heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 1 miljoen. Voor 2022 gaat Invest-NL door op de ingeslagen weg, zowel qua financieringen als het (laten) uitvoeren van advies en onderzoek. Naar verwachting wordt later dit jaar een nieuwe CEO geïntroduceerd die voormalig CEO Wouter Bos zal opvolgen.

Share Button