Provinciaal investeringsfonds PDENH nadert einde investeringsfase

Met ruim 56 miljoen aan investeringen in duurzame, innovatieve bedrijven en projecten, stopt het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) uiterlijk eerste kwartaal 2024 met het doen van nieuwe investeringen. De provincie Noord-Holland blijft ook na die tijd investeren in een duurzame economie. Ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor hun duurzame plannen, kunnen terecht bij het MKB-fonds en het Transitiefonds van ROM InWest.

Gedeputeerde Staten hebben besloten PDENH over te laten gaan van de investeringsfase naar de beheerfase van het fonds. In die fase worden alleen vervolginvesteringen in de bestaande portfoliobedrijven gedaan, om deze onder meer verder te laten groeien en co-financiers aan te trekken. De beheerfase gaat uiterlijk tweede kwartaal 2024 in, of eerder wanneer het fondsvermogen van €85 miljoen is geïnvesteerd of bestemd is voor vervolginvesteringen.

Impact

PDENH heeft inmiddels 27 bedrijven en projecten in de portefeuille en investeerde totaal ca. 56 miljoen euro in innovatieve en duurzame projecten in de regio. Eind 2021 hadden de portfoliobedrijven al ruim 338 kiloton aan CO2 gereduceerd en veel werkgelegenheid gecreëerd. Zo hadden de bedrijven 387 FTE in dienst. De investeringen van PDENH hebben de afgelopen 8 jaar meer dan €100 miljoen aan co-investeringen aangetrokken. Omdat de bedrijven veelal in hun opstart- opschaalfase zitten, zullen de maatschappelijke, economische en financiële effecten van PDENH de komende jaren na de investeringsfase van het fonds duidelijk worden en verder groeien.

Gedeputeerde Circulaire Economie Rosan Kocken: “PDENH heeft met veel succes de afgelopen jaren projecten en bedrijven laten groeien die bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling in Noord-Holland. Van bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie zoals Chaincraft en MudJeans, tot de 50 ondernemende mensen van woningcoöperatie de Warren in Amsterdam die zelf 36 betaalbare huurwoningen ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en gaan beheren. Dat de investeringen van PDENH van belang zijn, laat ook de pilot van S4 Energy in Heerhugowaard zien. In deze tijden van netcongestie zijn zij een pilot gestart met een hybride energieopslagsysteem om een constante energiestroom te kunnen realiseren bij Windpark Luna. Het is goed dat PDENH vervolginvesteringen kan blijven doen in deze bedrijven en projecten en dat ROM InWest de duurzame economie blijft stimuleren.”

Nieuwe financieringsmogelijkheden duurzame economie

PDENH werd in 2014 opgericht als hét centrale provinciale investeringsfonds voor de duurzame economie met een fondsvermogen van 85 miljoen. Sinds de oprichting verstrekt het fonds risicokapitaal aan duurzame en innovatieve projecten en bedrijven in de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Daarmee dichtte PDENH een gat op de kapitaalmarkt voor dit type bedrijven en projecten. Met de komst van onder meer het MKB-fonds en het Transitiefonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ‘ROM InWest’, zijn er nog twee fondsen waar aanspraak op gedaan kan worden door dit type bedrijven en projecten. Voor Gedeputeerde Staten maakt dit nieuwe investeringen vanuit PDENH op den duur niet langer noodzakelijk.

Share Button