Meer dan twee derde van de consumenten wereldwijd wil dat hun bank of financiële instelling in de toekomst duurzamer wordt

Bron
Mambu

In het rapport ‘Is the grass greener on the sustainable side?’ werden meer dan 6.000 consumenten wereldwijd ondervraagd over hun houding tegenover duurzame financiering. Uit het rapport blijkt dat, hoewel de meerderheid voor duurzamere financiële opties is, de consumenten weinig vertrouwen hebben in de duurzaamheidsprestaties van de sector.

Bijna de helft (48%) verklaarde dat toegang tot groene financiële diensten de afgelopen vijf jaar belangrijker voor hen is geworden, maar meer dan twee derde (67%) van de consumenten wereldwijd is van mening dat hun huidige financiële instelling zich schuldig maakt aan greenwashing.

Slechts twee op de vijf (42%) consumenten denken echter dat hun huidige bank of financiële instelling duidelijk communiceert over haar duurzaamheidsbeloften, en slechts 37% weet welke klimaatbeloften zij publiekelijk hebben aangekondigd of waartoe zij zich hebben verbonden.

Er heerst ook verwarring over wat ‘duurzame financiering’ precies is, aangezien meer dan een derde (35%) van de consumenten het verschil niet volledig begrijpt tussen duurzamefinanciering (een product dat is ontworpen om het milieu te beschermen of om de effecten van financiering en investeringen op het milieu te beheren) en ethische financiering (financiering waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met financieel rendement, maar ook met milieu-, sociale en governancefactoren), wat erop wijst dat er behoefte is aan meer voorlichting en communicatie binnen de sector.

Duurzame financiering is nog lang geen mainstream. Iets meer dan 1 op de 4 (26%) consumenten heeft wel eens bewust gebruik gemaakt van een duurzaam bankproduct of -dienst. Maar van degenen die dat wel hebben gedaan, was de overgrote meerderheid (84%) meer tevreden over deze diensten dan over traditionele bankproducten.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten willen dat banken transparanter zijn en meer macht hebben om hen ter verantwoording te roepen. Bijna drie vijfde (58%) zou graag meer controle hebben over hoe en waar hun geld wordt geïnvesteerd – om het af te stemmen op hun persoonlijke waarden. Ondertussen zou meer dan de helft (55%) willen meebeslissen over het soort groene financiële producten en diensten die hun financiële instelling in de toekomst ontwikkelt.

Anna Krotova, directeur Duurzaamheid bij Mambu, zei: “Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar manieren om groenere financiële beslissingen te nemen, maar sceptisch blijven over hoe sterk banken zich inzetten voor de duurzaamheidsagenda. Ze willen een actievere rol spelen om groene financiering de toekomst van de financiële sector te maken, en er is een enorme kans voor vooruitdenkende spelers om een voorsprong te nemen in deze overgang. Mambu stelt financiële instellingen in staat om precies dat te doen en snel en kosteneffectief duurzame financiële producten te ontwikkelen om aan de vraag van consumenten te voldoen.”

Zo zou 42% van de consumenten stimulansen en loyaliteitsprogramma’s verwelkomen die hen belonen voor het nemen van duurzamere financiële beslissingen. Hetzelfde percentage zou graag meer horen over duurzaamheidsverbintenissen tijdens het onboardingproces voor financiële producten en diensten.

Share Button