Intertrust Group: CFO’s van private capital fondsen zien kosten als obstakel voor ESG-integratie

CFO’s van private capital fondsen blijven wereldwijd vrezen voor kosten- en resourcebeperkingen naarmate de eisen van beleggers rond ESG toenemen. Ze noemen deze factoren als de grootste obstakels voor verdere ESG-integratie. Bijna 20% van de CFO’s in private equity moet nog beginnen met de integratie van ESG in beleggingsprocessen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Intertrust Group, wereldwijd marktleider in het leveren van gespecialiseerde administratieve diensten aan klanten in meer dan 30 landen.

Het rapport, getiteld ‘The future private capital CFO: Unleashing potential in the ESG era’ stelt dat 95% van de CFO’s zich realiseert dat hun limited partners (LP’s) ESG belangrijk vinden, maar dat minder dan een derde (28%) hun ESG-integratieproces heeft voltooid. Wel stelt 84% dat hun bedrijf een ESG-, CSR (corporate social responsibility)- of duurzaamheidsbeleid voert. Dat wijst op begrip en de wil om een verandering teweeg te brengen.

In het rapport, dat tot stand kwam in samenwerking met Global Custodian, noemen CFO’s de kosten en de beperkte middelen als de grootste hindernis bij de integratie van ESG in het beleggingsproces. Meer dan de helft (57%) ziet dit als het meest uitdagende aspect, op de voet gevolgd door de complexiteit om meerdere bronnen van ESG-data te managen (51%) en de kwantificering en monitoring van het ESG-implementatieproces (48%). Dit toont aan dat er nog een lange weg te gaan is om tegemoet te komen aan de ESG-eisen van beleggers.

Intertrust Group waarschuwt dat private capital fondsen aan deze ESG-eisen moeten voldoen, als ze in de toekomst niet te maken willen krijgen met aanzienlijke concurrentienadelen en mogelijk regelgevende druk.

Bewust van de noodzaak

Veel CFO’s zijn zich bewust van de noodzaak om zich aan te passen. Bijna twee derde investeert in de uitbreiding van hun technologieraamwerk om aan de eisen van ESG-gegevensverwerking te voldoen. Meer dan de helft breidt hiertoe het interne financiële team uit. Naast het zelf aantrekken van talent, zegt bijna 50% van de CFO’s van plan te zijn teams aan te vullen met externe experts op het gebied van technologie en operations. Verder wil meer dan twee vijfde van de CFO’s (43%) de ESG-prestaties van hun portefeuille wekelijks evalueren, een kwart zelfs dagelijks.

Chitra Baskar, Chief Operating Officer en Global Head of Funds and Product bij Intertrust Group, zegt: “Van oudsher zijn financiële dienstverleners, met name beheerders van private capital fondsen, traag geweest met het omarmen van veranderingen, waaronder de toepassing van ESG. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat er veel begrip is voor de noodzaak van ESG-criteria in de sector en dat de beleggingshorizon begint te veranderen. Er is echter nog veel werk aan de winkel; de toepassing van ESG-citeria is nog te beperkt.”

Ook diversity & inclusion (D&I) blijft aan belang winnen, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan driekwart (79%) van de respondenten beschouwt gendergelijkheid als een cruciale of belangrijke overweging bij de beoordeling van investeringsmogelijkheden, terwijl een vergelijkbaar aantal (74%) oproept tot dagelijkse, wekelijkse of live gegevensinzichten over D&I.

Over het onderzoek

In december 2021 en januari 2022 heeft Intertrust Group, in samenwerking met Global Custodian, meer dan 300 CFO’s van private capital funds ondervraagd in een wereldwijde steekproef.

Share Button