Limburgs Energie Fonds ontvangt tweede investering van de EIB: 54 miljoen euro extra voor duurzaamheid in Limburg

Nadat het Limburgs Energie Fonds (LEF) als eerste energiefonds in Nederland in 2017 een investering ontving van de European Investment Bank (EIB), heeft het LEF nu een tweede investering ontvangen van de EIB van 54 miljoen euro. Hiermee gaat het LEF nog meer initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, de circulaire economie en de sanering van asbest financieel stimuleren. De EIB maakt daarbij gebruik van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de hoofdpijler van het Investeringsplan voor Europa, als garantie voor de investering. Het LEF, dat in 2013 gestart is met een fondsomvang van 18 miljoen euro, groeit met deze nieuwe investering naar een totale fondsomvang van 169 miljoen euro en zal in de aankomende jaren verder doorgroeien naar 270 miljoen euro.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (portefeuillehouder energie, klimaat en het LEF): “Als provinciebestuur zetten we fors in op alles wat nodig is voor energietransitie, op ontwikkeling van verduurzaming en op circulariteit. Dat zijn voor de vele uiteenlopende projecten in Limburg namelijk grote opgaven waarbij de LEF een belangrijke ondersteuning kan bieden. Ik zie de financiële injectie vanuit de EIB dan ook als een steun in de rug voor de Limburgse aanpak en een stimulans om nieuwe plannen en projecten te ontwikkelen”.

Philip Tan, directeur van het LEF, zegt trots en verheugd te zijn met de tweede investering van de EIB. “Dankzij deze vergroting van het fonds kunnen we nóg meer duurzame initiatieven realiseren in de provincie Limburg. Daar zijn we erg blij mee. Ik zie deze tweede investering van de EIB als een bevestiging dat onze aanpak werkt en als extra stimulans om op deze weg door te gaan. En dat is belangrijk, want de klimaatopgave om binnen de 1,5 graad opwarming te blijven, is urgent en tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan.”

EIB-vicepresident Kris Peeters vult aan: “Het Limburgs Energiefonds is echt een voorloper geweest in het bevorderen van duurzaamheid en circulaire economie bij lokale bedrijven. In het licht van klimaatverandering zorgt deze hernieuwde steun aan het LEF ervoor dat Limburgse ondernemers kunnen bouwen op een vertrouwde en gespecialiseerde partner voor hun investeringen in de overgang naar een duurzamere toekomst. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar draagt ook bij aan innovatie en heeft een positief effect op de werkgelegenheid en economische groei.”

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal Frans Timmermans: “Dit is goed nieuws voor de klimaat- en energietransitie in Limburg en Nederland. Het Limburgs Energiefonds kan met deze extra financiering meer hernieuwbare energiecapaciteit realiseren, energiebesparingsprojecten ondersteunen en de verdere ontwikkeling van de circulaire economie versnellen. Het LEF maakt slim gebruik van Europese investeringen en ik moedig andere provincies en regio’s aan hun voorbeeld te volgen.”

Limburgs Energie Fonds: een succes

Het fonds boekt goede resultaten, laat de provincie Limburg weten. Tot nu toe is geïnvesteerd in zo’n 60 projecten. Met eigen investeringen van circa 155 miljoen euro is LEF trots dat zij daarmee in totaal ruim 335 miljoen euro aan totale investeringen heeft gerealiseerd voor de Limburgse economie.

Tot nu toe is geïnvesteerd in projecten die tezamen zo’n 4,8 miljoen ton CO2 besparen, het equivalent van de directe jaarlijkse uitstoot van ongeveer 750 duizend huishoudens.

Gedeputeerde Ad Roest (portefeuillehouder financiën): “We zijn trots dat we de EIB opnieuw aan ons weten te verbinden. Sinds de oprichting van het fonds heeft het LEF bewezen een kosteneffectief instrument te zijn en groeien we uit tot een succesvol revolverend fonds.

Met deze investering door de EIB zetten we een belangrijke stap in de realisatie van de fondsvergroting van LEF waartoe vorig jaar is besloten. Met dit geld kunnen we nu én in de toekomst succesvol blijven investeren in verduurzaming.”

Het LEF dicht het financieringsgat

Het LEF financiert daar waar banken of investeerders nog niet, of niet volledig financieren (te risicovol, te weinig ‘track record’): het LEF dicht daarmee het financieringsgat. Dit vergt gedegen kennis van zowel duurzame energie en circulaire economie, als van financieren. LEF mag alle financieringsinstrumenten inzetten: van participaties, winstdelende, achtergestelde leningen tot ‘gewone’ senior leningen. Zo kan LEF telkens het beste instrument selecteren om het initiatief passend gefinancierd te krijgen.

Jan-Willem König, directeur van het LEF: “Naast projecten op het gebied van de energiebesparing en duurzame energieopwekking, heeft het LEF de afgelopen jaren ook veel projecten gefinancierd op het gebied van de circulaire economie.

Samen met projecten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking, ondersteunt én versnelt het LEF zo een mooie mix aan CO2-besparende innovaties.”

Het LEF is een financieringsfonds. Dat betekent dat de uitgezette gelden met een beperkt rendement uiteindelijk weer terugvloeien naar het fonds om weer opnieuw te worden ingezet. Zo is een vliegwiel gecreëerd waardoor meer duurzame initiatieven gefinancierd kunnen worden.

De LEF tarieven zijn afhankelijk van de casus en het gekozen instrument. Het LEF kan projecten of bedrijven financieren tot een maximum van 12,5 miljoen euro per project.

Share Button