Wakibi bereikt mijlpaal: vijf miljoen euro aan verstrekte microkredieten

Stichting Wakibi, verstrekker van microkredieten aan ondernemers in ontwikkelingslanden, heeft deze maand een mijlpaal bereikt. Sinds de oprichting in 2011 is voor vijf miljoen euro aan microkredieten verstrekt voor de financiering van in totaal 87.488 projecten. De microkredieten worden door de ondernemers gebruikt voor het starten en/of de groei van de bedrijven, met als doel financiële onafhankelijkheid en armoedebestrijding.

Vijf miljoen voor 87.488 projecten

De vijf miljoen euro aan kredieten is verdeeld over een totaal van 87.488 projecten van ondernemers, van eenmansbedrijven tot groepen en corporaties – in 86 landen en 15 verschillende sectoren. De regio’s waar Wakibi de meeste ondernemers steunt zijn Afrika (32%), Azië (30,6%) en Zuid-Amerika (13,6%). De meeste microkredieten gaan naar de Landbouw (29%), Voedsel (19%) en Verkoop (13%).

Circulaire geldstroom vergroot social impact

Wakibi stimuleert onder uitleners een circulaire geldstroom om zoveel mogelijk projecten te kunnen steunen met de opgehaalde financiering. 98% van de leningen die zijn verstrekt via de stichting worden door de ondernemers volledig terugbetaald. Dit geld stroomt terug in de Wakibi-accounts van uitleners, waarbij zij de keuze hebben om het opnieuw uit te lenen. Zo maken zij met één bedrag meer impact. In totaal is er de afgelopen 11 jaar €1.242.258 uitgeleend waarvan het overgrote deel opnieuw is ingezet. Zodoende is de mijlpaal van vijf miljoen euro aan verstrekte microkredieten gerealiseerd.

“Wij zijn erg trots op dit resultaat. Het is geweldig dat onze uitleners aan ondernemers in ontwikkelingslanden toegang geven tot microkredieten. Zonder de steun van onze uitleners en partners was dit niet mogelijk geweest”, stelt Sylvia Siertsema, directeur fondsenwerving en bestuurslid van Stichting Wakibi.

Vrouwelijke ondernemers als grootste doelgroep

Tachtig procent van de verstrekte microkredieten gaat naar vrouwelijke ondernemers. “Voor vrouwen is het krijgen van financiering om verschillende redenen een nog grotere uitdaging dan voor mannen*”, legt Sylvia Siertsema uit. “Daarom hebben we vorig jaar het Women Empowerment Fonds opgericht.” Dit fonds heeft tot dusver €85.875 aan microkredieten verstrekt.

Resultaat van inzet uitleners, partners en vrijwilligers

De vijf miljoen euro aan verstrekte microkredieten is het resultaat van de inzet van ruim 4400 uitleners, samenwerkingspartners en 65 vrijwilligers van Wakibi. Van de uitleners is 53% vrouw en 47% man. De meeste uitleners zijn tussen 25 en 34 jaar of 65+. Er zijn 18 ondernemers en stichtingen die Wakibi actief ondersteunen, deze groep heeft €183.000 beschikbaar gesteld voor microkredieten. “De samenwerking met partners maakt het onder meer mogelijk om de website te onderhouden, een PowerBI te gebruiken en een abonnementsvorm van uitlenen op te zetten. Voor deze partners is het samenwerken met en uitlenen via Wakibi een invulling van het MVO-beleid”, vertelt Sylvia.

What’s next?

Wakibi blijft zich inzetten om nog meer ondernemers in ontwikkelingslanden een microkrediet te kunnen geven. De ambitie is om verder te groeien naar 6 miljoen euro dit jaar. “We streven ernaar dat het bedrijfsleven ons nog beter weet te vinden. Ondernemers in ontwikkelingslanden steunen met microkredieten is voor bedrijven een manier om te voldoen aan hun wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We zetten in op het vergroten van onze naamsbekendheid, samenwerking met meer bedrijven en het voorlichten van het publiek over het nut en de noodzaak van microkredieten”, licht Sylvia toe. Om meer bekendheid te genereren voor de uitdagingen waar ondernemers in ontwikkelingslanden mee te maken hebben en de toegevoegde waarde van het uitlenen van microkredieten, heeft de stichting verschillende initiatieven opgezet. Zo is onlangs een gratis lespakket ontwikkeld om middelbare scholieren te informeren en wordt in juni 2022 een podcastserie gelanceerd waarin Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, de eerste gast zal zijn. Op termijn zal Wakibi daarnaast reizen gaan organiseren naar de gebieden waar ondernemers worden ondersteund zodat partners met eigen ogen de impact kunnen zien van de door hun verschafte microkredieten.

Share Button