Eerste financiering vanuit Limburg Vroege Fase Fonds voor BioMosae uit Geleen

Bron
LIOF

De eerste investering vanuit het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF) is een feit. LIOF investeerde in startup BioMosae die gevestigd is op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Het LVFF is een deelfonds van het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) dat eerder dit jaar geopend werd. Dit fonds is bestemd voor startups en mkb’ers die met hun innovatie bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. BioMosae heeft met haar innovatie zelfs impact op meerdere transities.

Duurzaam en gezond

BioMosae ontwikkelt een actieve ingrediënt voor de volgende generatie biologische gewasbeschermingsmiddelen. Het product bestaat uit stoffen gemaakt door een speciaal geselecteerde bacterie en is zeer effectief tegen een breed spectrum van schimmels waarvoor geen goede biologische alternatieven beschikbaar zijn. Het heeft een veel lagere milieu-impact dan conventionele toxische synthetische pesticiden die op termijn verboden worden. Daarnaast heeft het product een positieve impact op de kwaliteit van de bodem en lucht (door bijv. vermindering stikstof), planten, gewassen en insecten. Uiteindelijk leidt dit tot gezondere voedselproducten voor de consument.

Alex Schmeets, CEO van BioMosae licht toe: “Om het product naar de markt te kunnen brengen is een uitgebreid onderzoeks- en registratietraject nodig voor de werkzame actieve ingrediënt. Dat gaat LIOF financieren met een converteerbare lening. We verwachten dat het registratietraject begin 2025 afgerond is. Daarna kan het product naar de markt gebracht worden.”

Stephan Satijn, gedeputeerde Economie, Grondbedrijf en Onderwijs Provincie Limburg vult aan: “ook in Limburg staan we voor veel uitdagingen. De roep om vernieuwende ideeën is nog nooit zo groot geweest. Het doet me daarom deugd dat zo kort na de start van dit fonds al een eerste financiering verstrekt kan worden aan BioMosae voor het verder ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel. Ik hoop en verwacht dat er snel meer bedrijven volgen, waardoor we vaart kunnen maken met de grote veranderingen die we willen realiseren.”

Euregionaal haakje

Voor het onderzoek zet BioMosae het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials in. Daar wordt getest op effectiviteit en stabiliteit. Uiteindelijk doen ze dat ook in het veld. “Weer een mooi voorbeeld van de kracht van de Euregio in korte tijd”, vertelt Tys van Elk, directeur van LIOF die onlangs samen met het Belgische LRM investeerde in een Euregionale startup. “We hopen nog veel innovatieve en impactvolle innovaties van Limburgse bedrijven te kunnen financieren. Onze investment managers staan klaar om vroege fase innovaties te begeleiden.”

Share Button