Invest-NL investeert € 10 miljoen in PYMWYMIC

Bron
Invest-NL

Invest-NL investeert €10 miljoen in het Healthy Food Systems Impact Fund II van PYMWYMIC. Het fonds wil investeren in AgriFood-start-ups die met innovatieve technologieën bijdragen aan de verduurzaming van de voedselketen. Mogelijke investeringen van het fonds richten zich bijvoorbeeld op nieuwe manieren voor duurzame lokale landbouw, digitale platforms voor kortere, meer efficiënte supply chains of data-gedreven productiemethoden die bijdragen aan gezond en toekomstbestendig bodemgebruik.

Het Healthy Food Systems Impact Fund II zal naar verwachting € 60 miljoen euro bedragen. Andere investeerders die nu instappen zijn Oost NL en Invest International.

“We zijn erg trots op het vertrouwen dat Invest-NL en de andere grote investeerders in Pymwymic hebben uitgesproken. Hun investering maakt het voor ons mogelijk om onze missie te realiseren om de transitie naar een duurzamer voedselsysteem te versnellen.” Rogier Pieterse, Pymwymic Managing Director

Nicolaas Heij, Invest-NL Senior Investment Manager: “Pymwymic heeft met haar eerste fonds laten zien dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de voedselketen. Dat is relevant want in de Nederlandse AgriFood sector is er op dit moment beperkt kapitaal beschikbaar voor dit type vroege fase investeringen. Met deze focus sluit het fonds goed aan bij onze investeringsstrategie om de transitie naar een carbon neutrale en circulaire economie te versnellen.

Share Button