Investeerder SHIFT Invest groeit naar 110 miljoen om ook mobiliteit en logistiek te verduurzamen

Met een totale fondsgrootte van 110 miljoen euro, is SHIFT Invest nu het grootste Nederlandse venture capital fonds dat investeert in ondernemers die de achteruitgang van het klimaat en milieu tegengaan. SHIFT Invest verwelkomt onder andere KLM, NS en Royal Schiphol Group als nieuwe partners, die eerder al investeerden in het Mainport Innovation Fund. Daarnaast heeft een aantal bestaande investeerders, waaronder het European Investment Fund (EIF), Invest-NL en TNO bij deze uitbreiding hun inleg verhoogd.

Durfinvesteerder SHIFT Invest is één van de eerste impact venture capital fondsen van Nederland en is bekend van onder andere investeringen in Protix, Vandebron, ViriCiti, SupplyStack, Pieter Pot en Meatless. Het fonds is specialist in het versnellen van jonge bedrijven die klimaatimpact maken in de agro-food-, energie- en industriële sector. Met het nieuw opgehaalde kapitaal wordt de focus uitgebreid om ook impactondernemers in mobiliteit en logistiek te steunen.

Grote urgentie voor verduurzaming in de sectoren mobiliteit en logistiek

Activiteiten gerelateerd aan mobiliteit en logistiek veroorzaken een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is de belasting op milieu en biodiversiteit enorm. Tegelijkertijd verloopt verduurzaming van deze sectoren nog moeizaam, onder andere omdat het complexe industrieën betreft. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor innovatieve start-ups en scale-ups, die met nieuwe technologieën, diensten en verdienmodellen een bijdrage kunnen gaan leveren aan deze opgave. SHIFT Invest zal hen hierbij ondersteunen met geld en expertise.

Samenwerking met KLM, NS en Royal Schiphol Group zorgt voor snellere adoptie en grotere impact

Samen met de nieuwe investeerders KLM, NS en Royal Schiphol Group wil SHIFT Invest met haar investeringen een belangrijke versnelling in de verduurzaming van mobiliteit en logistiek teweegbrengen. Het aanvullende kapitaal voor jonge bedrijven in combinatie met het netwerk, de kennis en de activiteiten van deze toonaangevende spelers in de markt vergroot de kans op succes en daarmee ook milieuwinst.

Mieke Struik, Head of Aviation Solutions bij Royal Schiphol Group, zegt: “De samenwerking met SHIFT Invest en andere partners zoals KLM en NS sluit goed aan bij onze ambitie om de meest duurzame, hoogwaardige luchthaven ter wereld te worden. We richten ons op de kwaliteit van ons netwerk, onze service en de leefomgeving. We innoveren en werken samen met de luchtvaartsector hard aan een duurzame toekomst, om ook de volgende generaties veilig en verantwoord te kunnen blijven verbinden met de wereld via Schiphol.”

De eerdere samenwerking tussen de partijen via het Mainport Innovation Fund heeft aangetoond heel vruchtbaar te kunnen zijn, wat onder andere blijkt uit het succes van e-mobiliteitsbedrijf ViriCiti, dat vorig jaar verkocht is aan Chargepoint.

Share Button