Rabobank maakt rentekorting voor duurzame melkveehouders structureel

Bron
Rabobank

Na een succesvolle testfase krijgen duurzame melkveehouders bij Rabobank een rentekorting van 0,2%. Sinds de zomer van 2021 kregen al meer dan 500 melkveehouders die goed scoren op duurzaamheid een rentekorting. Alle melkveehouders met duurzaamheidsscore A en een financiering van meer dan 1 miljoen euro komen in aanmerking voor de korting. Rabobank heeft als doel om de korting ook mogelijk te maken voor andere landbouwsectoren en voor boeren met een financiering van minder dan 1 miljoen euro. Zo beloont de bank duurzame koplopers.

Een steun in de rug voor verduurzaming

Rabobank-themamanager Duurzaamheid Food & Agri Jeen Nijboer is blij met de succesvolle pilot die vanaf de zomer 2021 liep: “Klanten reageren hier heel positief op en ik ben trots dat zoveel melkveehouders al meedoen. En misschien nog wel belangrijker: duurzaamheid is steeds meer een onderdeel van de gesprekken met onze klanten. Verduurzamen is niet alleen goed voor de wereld om ons heen, maar helpt ondernemers ook op de lange termijn financieel beter te presteren. Op de korte termijn vraagt het echter wel investeringen. Met deze rentekorting geeft Rabobank ondernemers een extra steuntje in de rug om die verduurzaming mogelijk te maken.” Klanten die voor duurzaamheidsscore A in aanmerking komen, wekken bijvoorbeeld groene energie op, kiezen voor weidegang en doen aan natuur- en landschapsbeheer. Vanaf de zomer gaat Rabobank de duurzaamheidsmatrix verder digitaliseren. Door aan te sluiten op de data uit de kringloopwijzer volgen we de marktstandaard en kan de duurzaamheidscategorie makkelijker worden vastgesteld. Het wordt mogelijk om de data via het Joindata platform te delen met de bank. De rentekorting wordt vervolgens automatisch toegekend.

Op weg naar duurzame melkveehouderij

De rentekorting geldt voor boeren met de hoogste duurzaamheidsscore en een financiering boven de één miljoen euro. Melkveehouders krijgen de korting bij een renteherziening, herfinanciering of nieuwe financiering. Nijboer: “Het eerlijke verhaal is ook dat we er alleen met deze korting nog niet komen. Daarom is het voor klanten ook mogelijk om kortingen te stapelen, bijvoorbeeld met die van een Impactlening of Groenlening. En het is natuurlijk heel goed als andere organisaties, bedrijven en overheden ook korting geven aan koplopers. Zo moet verduurzaming echt gaan lonen.”

Ook voor andere landbouwsectoren en klantsegmenten

Het doel is om in de toekomst ook klanten in andere sectoren, zoals de varkenshouderij, akkerbouw, tuinbouw en pluimveehouderij, met een duurzaamheidsscore A te voorzien van een gunstiger tarief. Voor klanten met een kleinere financiering zijn er kortingsproducten voor specifieke verduurzamingsinitiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen of de omschakeling naar biologisch en wordt gewerkt aan het mogelijk maken om voor een rentekorting bij renteherziening, herfinanciering. Ook komt deze groep ondernemers voor nieuwe financieringen nu al in aanmerking voor een Impactlening als ze via een bepaald concept werken, zoals bijvoorbeeld “On the way to planet proof” voor melkveehouderij en akkerbouw of “MPS-A+” voor tuinbouw.

Share Button