Rabobank presenteert klimaatrapport

Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Het is mede onze rol als financier om onze klanten te helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Van grote bedrijven die veel CO2 uitstoten tot de kleine ondernemer die van het gas af wil of mensen die hun huis willen verduurzamen. In haar klimaatrapport legt de Rabobank uit waar ze staan op onze weg naar de klimaatdoelen van Parijs.

“In het rapport zijn we transparant over waar de bank en de sectoren met de meeste CO2-uitstoot staan om de klimaatdoelen te halen. En eerlijk, we zijn er nog niet, we weten nog niet alles. De bank is gepast trots op de vooruitgang die tot nu toe is geboekt, tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er nog een lange weg is te gaan. Er moet een tandje bij, van de overheid, van bedrijven, van consumenten en van ons als bank. Het doel van Rabobank is om onze klanten te helpen van hier naar groener.

Dit rapport is dan ook niet het eindstation. We rapporteren ieder jaar over de voortgang, in lijn met het Nederlands Klimaatakkoord en de Net Zero Banking Alliance van de Verenigde Naties, een samenwerkingsverband naar zero uitstoot in 2050. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit ons klimaatrapport:

1. Rabobank bracht eerder dit jaar de CO2-uitstoot voor 85% van haar leningenportefeuille in kaart. In het klimaatrapport zetten we de volgende stap en beschrijft de bank hoe ze de twaalf sectoren met de meeste uitstoot in diverse regio’s wil helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen: van de energiesector en de huizen- en vastgoedmarkt tot diverse landbouwsectoren, zoals de Nederlandse melkveehouderij en tuinbouw, de Braziliaanse sojasector en de Amerikaanse rundvleessector. In het rapport staan concrete doelen, bijvoorbeeld dat in 2030 van alle hypotheekaanvragers minstens 60% ook investeert in het verduurzamen van het huis.

2. Rabobank zet volop in op hernieuwbare energie. De komende jaren stellen we maar liefst 30 miljard euro financiering beschikbaar voor de energietransitie: van het isoleren van huizen tot het verduurzamen van bedrijfspanden en het investeren in circulaire startups. Het is onze ambitie om dat bedrag verder te verhogen. In ieder geval gaat er 10 miljard euro naar hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonneparken. Dat is drie keer zoveel als nu. Daarnaast komen er 100 extra mensen in dienst bij Rabobank om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

3. Investeren in hernieuwbare energie is één, maar afbouwen van fossiele brandstoffen draagt ook bij aan de aanpak van klimaatverandering. Rabobank financiert al geen kolen meer sinds 2017 en geen nieuwe olie-exploratie en extractie sinds 2021. Daarnaast zal het volume van verhandelde olie en gas, wat nu 1 tot 2 procent van onze totale balans is, met 20 procent dalen in 2030.

4. Het grootste deel van de uitstoot van onze klanten, namelijk 80%, komt uit de food & agri sectoren. Rabobank is een van de eerste banken wereldwijd die klimaatdoelen stelt voor de landbouwsectoren, ondanks dat er helaas nog geen gangbare meetmethode beschikbaar is voor banken en het nog lastig om emissiedata van boeren te krijgen. Toch moeten we nu al noodzakelijke keuzes maken en boeren helpen met verduurzamen. Rabobank doet daarom het volgende:

  • Nederlandse melkveehouders die verduurzamen, krijgen een rentekorting. Dat principe rollen we uit naar alle andere landbouwsectoren in Nederland, zoals de varkenshouderij, tuinbouw en akkerbouw.
  • Rabobank voert een streng anti-ontbossingsbeleid in Brazilië. We financieren geen illegale of legale ontbossing, dus zelfs niet als het mag van de overheid.
  • Om te weten hoe snel verduurzaming gaat, stimuleert Rabobank het gebruik van zogenaamde koolstofcalculators voor landbouwklanten om hen te helpen beter inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk. Daarnaast werken we binnen de Verenigde Naties samen met andere banken om een meetmethode voor de landbouw te bepalen.

5. Rabobank wil alle klanten helpen van hier naar groener en als extra stok achter de deur stellen we de komende jaren strengere voorwaarden voor nieuwe klanten. Van nieuwe klanten met een financieringsaanvraag boven de 1 miljoen euro vragen we een klimaatplan wanneer ze daar ook volgens de nieuwe wet toe verplicht zijn. Daarin moeten ze toelichten hoe ze de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Dat geldt voor zakelijke klanten vanaf 2024 en voor wholesale klanten vanaf 2027.

6. Uit onze eerste berekeningen blijkt dat drie van de twaalf beschreven sectoren al op weg zijn om te voldoen aan het klimaatdoel. We weten dat alle sectoren omlaag moeten. Helaas kunnen we voor onze food & agri klanten nu nog onvoldoende bepalen waar ze staan ten opzichte van het klimaatdoel, vanwege het ontbreken van de benodigde data en methodologie. Dat is wel nodig om nauwkeurige en realistische doelen te stellen.

We weten wat ons te doen staat: onze klanten helpen om te verduurzamen en zo samen de opwarming van de aarde een halt toe roepen. Het is bittere noodzaak en bovendien een kans voor onze economie. Juist als financier kunnen we onze klanten helpen met verduurzamen dankzij ons netwerk, onze kennis en financiering. Komende jaren blijven we rapporteren over onze voortgang op de gestelde klimaatdoelen.”

Share Button