Rabobank heeft 3 miljard euro beschikbaar voor boeren om verder te verduurzamen

Bron
Rabobank

Rabobank betreurt het nieuws dat partijen er niet in zijn geslaagd een Landbouwakkoord tot stand te brengen. We vinden het belangrijk dat de landbouwsector verder verduurzaamt en dat boeren een goede boterham kunnen blijven verdienen. Wij helpen boeren met het aanpassen van hun bedrijfsmodel. Dat doen we door 3 miljard euro aan extra leningen te verstrekken met bijzondere voorwaarden en kortingen.

Duidelijkheid nodig

“Nederland snakt naar duidelijkheid over de toekomst van onze landbouw met perspectief voor de boer, tuinder én de natuur. Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn,” stelt Kirsten Konst, lid van de groepsdirectie. “Vooropgesteld: de omschakeling naar duurzame landbouw kan alleen slagen als alle betrokken partijen meedoen. En als de regelgeving duidelijk is. Het is dan ook jammer dat er nu geen landbouwakkoord is en er onzekerheid blijft. In de gebiedsprocessen zal meer duidelijkheid moeten komen voor de individuele ondernemers wat waar kan en wat moet veranderen. Wij staan als Rabobank klaar om hen daarbij te helpen.”

Leningen met lagere rente en aflossingsvrije perioden

Boeren moeten verder verduurzamen. Daarvoor hebben ze geld nodig. Bijvoorbeeld om meer grond te kopen of om hun bedrijf te vernieuwen. Rabobank wil deze boeren, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken met bijzondere voorwaarden. We rekenen bijvoorbeeld minder rente. Of ze hoeven even niets af te lossen. Zo krijgen de boeren de ruimte om hun bedrijf aan te passen. We zijn bereid 3 miljard euro aan leningen te verstrekken boven op de 13 miljard euro die we op dit moment hebben uitgeleend in de sector.

Het is om verantwoord een lening te verstrekken aan de boer wel nodig dat er duidelijkheid is over de regelgeving en duurzame toekomst van het bedrijf.

Meer maatregelen uit het aanbod van Rabobank

Boeren zijn altijd belangrijk geweest voor Rabobank. Daarom doen we nog meer om hen te helpen in de omschakeling:

Inzet van 50 extra medewerkers

Boven op de 200 medewerkers die nu gesprekken met klanten voeren in de landbouwsector stelt Rabobank 50 mensen beschikbaar die zich volledig richten op het helpen van de boeren bij het verder verduurzamen van hun bedrijf.

Ondersteuning stoppers
We helpen boeren die stoppen met hun bedrijf. Bijvoorbeeld door ze financieel advies te geven en de aflossingen over een langere periode te verdelen.

Ketensamenwerking
Rabobank helpt bij het versterken van de natuur en werkt samen met partners aan verduurzaming. We steunen bijvoorbeeld initiatieven die de biodiversiteit vergroten en de bodemkwaliteit verbeteren. Dat doen we met geld en met de inzet van onze kennis en mensen.

Share Button