VP Capital geeft voor vierde jaar op rij inzicht in strategie voor investeren met impact

Partner

Hoe kunnen we als familiale investeringsmaatschappij een positieve impact realiseren op mens en planeet? Dat is de centrale vraag die VP Capital, het family office van de familie Van Puijenbroek, bezighoudt. Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “We vinden dat investeringen meer moeten opleveren dan alleen financieel rendement. Daarom hebben we ondertussen al 49% van ons kapitaal geïnvesteerd in impact.” Sinds 2018 volgen we een duurzaamheidsstrategie waarbij we onder andere ESG- en impactprestaties van onze circa 600 directe en indirecte investeringen elk jaar onafhankelijk screenen. De resultaten worden jaarlijks transparant gedeeld in het Progress Report.

Guus van Puijenbroek, Director Strategic & Family Matters VP Capital: “Dit is het vierde jaar dat we een Progress Report publiceren en transparant communiceren over onze targets, methodieken, resultaten en tekortkomingen. Daardoor weet men ons beter te vinden en zien we ook meer impactvolle proposities langskomen.”

Positieve verandering

Wat impactinvesteren betreft hebben we een belangrijke doelstelling behaald die we onszelf hebben gesteld, namelijk om tegen 2023 tenminste 45 procent van ons vermogen geïnvesteerd te hebben in impact. We zitten nu aan 49 procent. Dat hebben we vooral te danken aan de inzet en motivatie van iedereen bij onze bedrijven en investeringen die meewerkt aan de realisatie van onze strategie. In 2022 hebben we ook onze impactmethodiek voor ons textiel- en mediadomein verfijnd. Daarnaast investeerden we meer in sterke impactfondsen, zoals Goodwell V, en in impactbedrijven zoals BYBORRE.

Het is ons doel om de komende jaren nog meer te investeren in impactbedrijven en -fondsen en zo bij te dragen aan de transitie naar een impacteconomie. Door ons doel te halen, hebben we een stevige basis gelegd om op verder te bouwen. We beschouwen het niet als een eindpunt. Want sinds we met onze strategie begonnen, in 2018, is er heel wat veranderd in de positieve zin. “Impact wordt een steeds belangrijker begrip in de investeringswereld. Vrouwen en jonge investeerders versnellen die groei en investeren meer en meer van hun vermogen in impact. Ook aan de aanbodzijde beweegt er wat. We merken een sterke toename van het aantal impactfondsen op, al zijn er weinig fondsen die systemische innovatieoplossingen bieden. We verwachten wel dat er de komende jaren meer van die fondsen zullen ontstaan en we zijn graag betrokken bij die gesprekken.”

In 2022 startten we ook een pilot met het Nederlandse Impact Institute rond true pricing in de agrifoodsector. Daarmee bedoelen we dat we onze reële impact kwantificeren en er vervolgens een prijs op plakken. Dat was minder gemakkelijk te berekenen dan we hadden verwacht. We misten bepaalde informatie voor een benchmark en het was moeilijk schaalbaar naar andere domeinen. Toch weten we nu beter op welke thema’s binnen het domein van agrifood we willen gaan focussen: regeneratieve landbouw, landbouwtechnologieën en biomeststoffen.

Mijlpalen

2022 was het jaar van de belangrijke mijlpalen. Zo ontvingen we na een grondige audit het B Corp-label, een internationaal certificaat dat aantoont dat we voldoen aan de hoogste standaarden wat betreft sociale en milieuprestaties, transparantie en wettelijke verantwoording. Daarnaast heeft het Science Based Targets initiative onze science-based targets (SBT’s) met betrekking tot klimaat gevalideerd. Die targets, die we tegen 2030 hebben gesteld, stemmen overeen met de reducties die nodig zijn om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen. Eén van onze doelen is dat 53% van onze directe en beursgenoteerde investeringen zelf science-based targets opstellen en zich daartoe verbinden. Mediahuis, HAVEP en Hydrowear zijn daar al mee bezig, Batenburg Techniek gaat er in 2023 mee aan de slag. De SBT’s van Q-lite zijn zelfs al gevalideerd. Onze huidige science-based targets lopen nog tot 2030, maar we overwegen om in te stappen in de Net Zero-targets tegen 2050.

Verder bereiden we ons voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn die straks alle grote bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Dit jaar zetten we al de eerste stap: we structureerden ons Progress Report op een andere manier door belangrijke topics van de CSRD op te nemen.

Nieuwe strategie

Een belangrijke uitdaging in de nabije toekomst is om een Progress Score van 8 op 10 te bereiken in 2023. Dat lijkt een eenvoudig doel, maar het wordt niet gemakkelijk. Dit jaar steeg de totale Progress Score tot 7,6 op 10. “Het is een ambitieus doel, maar volgens ons nog steeds haalbaar. Onze ESG-managementscore is de afgelopen jaren al sterk gestegen. We rekenen nu vooral op onze fondsen om nog meer inspanningen te doen. Onze impactscore op korte termijn verder verbeteren wordt moeilijker, omdat het veel tijd vraagt om een standaardbedrijf in een impactbedrijf te transformeren.”

“Vooral op iets langere termijn hopen we onze positieve impact nog sterk te kunnen verhogen. De komende jaren gaan we nadrukkelijker inzetten op het herstel van de biodiversiteit. We onderzoeken of en hoe we bepaalde projecten rechtstreeks kunnen financieren. Zo hebben we in 2022 al een project rond mangrovebossen in Brazilië verkend. Of we daarmee verdergaan, dat maakt deel uit van onze nieuwe strategie voor 2024-2028. Die maken we in december bekend.”

Lees het Progress Report 2022

Share Button