VP Capital is eerste family office in Benelux met gevalideerde carbon doelstelling 2030

Partner

Familie investeerder VP Capital heeft haar klimaatdoelstellingen voor uiterlijk 2030 definitief vastgesteld op basis van de wetenschappelijke reductiedoelstellingen die nodig zijn om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. VP Capital is daarmee de eerste familie investeerder in de Benelux, en een van de eerste in Europa, die hiervoor de goedgekeurde validatie van het Science Based Targets initiative (SBTi) heeft ontvangen.

Scherpe CO2 reductie voor circa 85% van investeringen in 2030

De doelstelling voor VP Capital zelf is om uiterlijk 2030 een CO2 reductie van 46% te realiseren. Voor de vastgoedportefeuille is de doelstelling 73% uitstootreductie per vierkante meter. Voor de directe investeringen in de portfoliobedrijven HAVEP, Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-Lite, VP Landbouw en VP Textile en listed equity investeringen geldt dat 53% van hen in 2030 zelf gevalideerde Science Based Targets moet hebben. Daarmee wordt invulling gegeven aan zowel scope 1, 2 als ook 3 van het SBTi. In totaal gaat het om circa 85% van het geïnvesteerd vermogen.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: We willen een meetbare bijdrage leveren aan het effectief realiseren van het Parijsakkoord. Dat kan alleen door ambitieuze doelstellingen die bijdragen aan oplossingen voor planetaire en maatschappelijke uitdagingen. Langs die route willen we ons rendement realiseren. Door onze doelen te baseren op de wetenschappelijke methodiek van SBTi kunnen we samen met onze partners duurzame vooruitgang versnellen. Onze investeringen moeten nog meer futureproof worden en bijdragen aan onze ‘net zero’ ambitie.

Het Science Based Targets Initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en Wereld Natuur Fonds (WNF). Het zijn de wetenschappelijke kaders voor de overgang naar een CO2 arme economie die is afgestemd op de klimaatovereenkomst van Parijs. Vorig jaar ondertekende VP Capital al het zogenaamde commitment. De concrete doelstellingen zijn nu door SBTi gevalideerd. VP Capital is in dit traject geadviseerd en begeleid door Sustainalize. De ambitie is om uiterlijk in 2050 de CO2 uitstoot in de portefeuille verder te reduceren tot ‘net zero’. Deze ‘net zero’ doelstellingen zullen ook worden gevalideerd door SBTi. Sinds 2018 wordt de carbon footprint van VP Capital en haar deelnemingen gemeten en wordt het saldo gecompenseerd met boomplantprojecten van WeForest en CO2 logic. De gevalideerde doelstelling zal worden gerealiseerd door onder andere het gebruik van 100% duurzame elektriciteit en een energiescan voor het hele vastgoedportfolio. Sinds 2020 is VP Capital een officiële Carbon Neutral Company. Daarnaast loopt op dit moment het assessment voor B Corp-certificering. VP Capital heeft de ambitie om onderdeel te worden van dit netwerk van ‘Force for Good ‘bedrijven.

Portefeuille

De familie Van Puijenbroek startte oorspronkelijk in 1865 in de textielindustrie met werkkledingbedrijf HAVEP. VP Capital beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties en is actief in de domeinen: agrifood, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en health. Van het vermogen is ruim een derde geïnvesteerd in bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Strategie en methode

De investeringsstrategie van VP Capital wordt sinds 2018 jaarlijks onafhankelijk getoetst en transparant gerapporteerd https://vpcapital.eu/progressreport/. VP Capital wil dat in 2023 45% van haar portefeuille uit impact investeringen bestaat. Daarnaast moet de helft van de ongeveer

400 directe en indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen

Share Button