Partnernieuws VP Capital

Oorsprong

VP Capital is het family office van familie van Puijenbroek. Wij zijn een investeringsfamilie met aandacht voor traditie en met de drive om een positieve impact te maken; Strong heritage. Sustainable progress. Onze roots liggen in het Belgische Sint-Niklaas. Zes generaties geleden startte onze betovergrootvader het bedrijf HAVEP (werkkleding) te Goirle in Nederland. Zijn maatschappelijk bewuste visie op ondernemen delen we nog altijd.

Hedendaags

Vandaag zijn we een investeringsmaatschappij met een 50-tal investeringen, voornamelijk in België en Nederland en zijn we actief in 8 verschillende investeringsdomeinen: energietransitie, agrifood, maakindustrie, media, vastgoed, textiel, (gezondheids)zorg en water. Uitgangspunt bij het investeringsbeleid is actieve betrokkenheid, lange-termijncommitment en duurzaamheid. De focus ligt op het investeren in de noodzakelijke transities en innovaties die positieve impact creëren. Daarbij investeren we direct en via fondsen in grote en kleine ondernemingen. Ons bedrijf is CO2-neutraal en we hebben ons tot Scienced Based Targets gecommiteerd. We doneren en zijn transparant over onze duurzame vooruitgang. Wij hebben regelmatig een dialoog met andere family offices over sustainable progress.

Duurzame visie 

De strategie van VP Capital tot en met 2023 behelst explicieter dan ooit de ambitie om bij te dragen aan de duurzame vooruitgang die noodzakelijk is. Strong heritage. Sustainable progress, is het motto van VP Capital. VP Capital wil “verduurzamen”, omdat we de noodzaak zien, de verantwoordelijkheid voelen en geloven in de kansen die duurzame vooruitgang biedt. Hierbij vertrekken we wel van een bestaand portfolio en zijn we  actief in verschillende sectoren. Daarom werd het VP Capital duurzaamheidsmodel ontwikkeld. Dat bestaat uit twee hoofdassen: negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Negatieve effecten bij participaties worden gereduceerd middels ESG, innovaties en waar onvermijdbaar desinvesteren. Daarnaast streeft VP Capital ernaar om positieve effecten te vergroten door donaties, impactinvesteringen en impactvolle innovaties. Ook het creëren van shared value hoort hierbij: het tegelijk creëren van economische én maatschappelijke meerwaarde met een bestaand bedrijf. We blijven hierin nuchter maar ambitieus.

Op de pagina “duurzame visie” lees je meer over ons Sustainable Progress beleid en download hier het ‘Progress Report 2020’