Family office VP Capital brengt haar jaarlijks Sustainable Progress Report uit

Partner

Het family office van de familie van Puijenbroek wil met haar kapitaal actief bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en planetaire uitdagingen. De familie gelooft er sterk in dat ze met dialoog, transparantie en samenwerking deze uitdagingen kunnen aanpakken. Met het jaarlijkse Progress Report deelt VP Capital haar duurzame vooruitgang en inzichten van het afgelopen jaar binnen het veld van impact investing, donaties en de verdere duurzame transitie van haar directe investeringen.

De impactsector groeit snel, naast de nasleep van de COVID 19 – pandemie, mede door verschillende klimaatontwikkelingen en krachtige macrotrends in de wereldeconomie. Duurzaam investeren evolueert steeds meer van nichesector naar een mainstream beweging. Het aantal investeringen groeit in decarbonisatie, biodiversiteit, ongelijkheid, armoede, financiële inclusie, toegang tot onderwijs, zorg en betaalbare huisvesting.

Sinds 2018 volgt VP Capital een duurzaamheidsstrategie waarbij de circa 400 directe en indirecte investeringen jaarlijks onafhankelijk worden gescreend op ESG- en Impactcriteria. Het is het derde jaar dat het Progress Report transparant wordt gedeeld. De belangrijkste resultaten in het vandaag gepubliceerde Sustainable Progress Report’21 zijn:

  • Progress score, die zowel ESG als impact meet van het volledige portfolio stijgt naar 7,1 (2020/6,8)
  • Stijging kapitaal geïnvesteerd in oplossingen voor planetaire en sociale uitdagingen naar 78% (2020/76%)
  • Actieve ‘toezichtsrol’ binnen en dialoog met het eigen portfolio over ESG/Impact bij 95% (2020/84%) van de investeringen
  • Donaties gestegen tot ruim 1 mln euro (2020/0,6 mln)
  • De inspanningen van 2021 hebben ertoe geleid dat VP Capital recent als een van de eerste family offices in Europa het B Corp label heeft behaald, naastde validatie van hun SBT klimaatdoelstellingen

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: We zijn als familie overtuigd van de bijdrage die we kunnen leveren aan zowel de sociale als klimaat-uitdagingen in deze wereld. In ons investeringsbeleid staat de balans tussen risico, rendement en impact centraal. We voelen ons verantwoordelijk om waarde te creëren die breder is dan winst. De score, die we samen met onze bedrijven en partners hebben gerealiseerd, laat zien dat we daar steeds beter in slagen. Tegelijkertijd voelen we ook de noodzaak om die vooruitgang te blijven versnellen. Dat kan alleen samen, door kennis en ervaring transparant met elkaar te delen en actief in dialoog te gaan. Dat maakt voor ons het verschil tussen beleggen en duurzaam investeren en is de reden waarom we al drie jaar het Progress Report opstellen en delen.”

Nieuw in de rapportage over 2021 is de verdieping van de ESG- en Impactscreening van het vastgoed, de donaties en de bijdrage aan zogenaamde underserved communities. Daarnaast is dit jaar voor het eerst de relatie gelegd met toekomstige Europese wetgeving (o.a. taxonomie en SFDR) en klimaatrisico’s. In 2021 is ook de dialoog met andere family offices voortgezet en heeft er een round table on sustainability for family offices plaatsgevonden.

De huidige strategie loopt tot en met 2023. De doelstelling is om dan een totaalscore van 8 op 10 te realiseren en dat tenminste 80% van het kapitaal gerelateerd is aan oplossingen voor mondiale planetaire en maatschappelijke vraagstukken. In 2023 moet 45% van het totale vermogen uit impact investeringen bestaan.

Impact investing

Impact investing blijft een belangrijke pijler in de strategie. Binnen de 8 investeringsdomeinen wordt de doelstelling ingevuld om bij te dragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. In 2021 werd 29% (ten opzichte van 34% in 2020) van het vermogen in impact geïnvesteerd. De nieuwe investeringen van 2021 laten een gemengd beeld zien. Zo waren er diverse investeringen met een hoge impactscore, maar ook een aantal investeringen die een lagere impactscore behaalden. De verklaring daarvoor ligt onder meer bij enkele nieuwe investeringen in ons domein Textiel, zoals Hydrowear en Van Heurck: die behalen nu nog een vrij lage impactscore, maar in de toekomst verwacht VP Capital die positief te kunnen beïnvloeden. In absolute cijfers is in 2021 meer geïnvesteerd en zijn commitments aangegaan met een aantal nieuwe impactfondsen, zoals Pluralis, Planet First Partners en LSP Dementia Fund. Recent werd er dan ook nog met Korys en SET Ventures geïnvesteerd in Trunkrs.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Investeren met positieve impact wordt steeds meer de maatschappelijke norm. Met een ethische lens kijken naar je investeringen is in onze ogen een principezaak. We zullen wel moeten letten op het risico van impactwashing. De noodzaak voor meer actie is volstrekt helder. VP Capital zal zich, samen met anderen, blijven inzetten om steeds

sneller grotere stappen te zetten.”

Share Button