‘Grondige herziening SFDR-regels nodig’

De Pensioenfederatie heeft vandaag samen met APG, PGGM en MN een reactie ingediend op de consultatie van de Europese Commissie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wij roepen daarbij op om de regels grondig te herzien om ze toepasbaar te maken voor De SFDR legt aan financiële marktpartijen, waaronder pensioenfondsen, regels op om transparantie te verlenen over de duurzaamheid van het beleggingsbeleid en de beleggingen.

De afgelopen jaren heeft de pensioensector hard gewerkt om de wet te implementeren. Er gelden meer regels als een marktpartij een ambitieuzer duurzaamheidsbeleid voert. In Nederland bouwen verreweg de meeste deelnemers pensioen op bij een pensioenfonds dat rekening houdt met de negatieve impact van beleggingen en dat de pensioenregeling classificeert als “lichtgroen” product qua duurzaamheidsambitie. Deze pensioenfondsen verstrekken extra informatie onder artikelen 4 en 8 van de SFDR. De Pensioenfederatie hecht waarde aan de doelstelling van SFDR om de transitie naar een duurzamere maatschappij te financieren.

Weeffout: verslaglegging en labelling lopen dooreen

Er zitten echter verschillende weeffouten in de wetgeving, die knellen bij de implementatie. De Europese Commissie geeft dit ook toe en zet in haar consultatie de deur open naar een fundamentele herziening. Voor de Commissie is het grootste probleem dat de classificatie als “lichtgroen” product (artikel 8) door veel consumenten wordt gezien als label.

De Pensioenfederatie herkent dat verslaglegging en labelling door elkaar zijn gaan lopen. Wij stellen daarom voor om deze twee doelstellingen uit elkaar te halen. Dit betekent proportionele minimumeisen voor verslaglegging over duurzaamheid voor alle financiële marktpartijen en daarnaast vrijwillige duurzaamheidslabels met hogere eisen. Marktpartijen zonder label zouden dan nog steeds mogen communiceren over duurzaamheid.

Weeffout: dezelfde regels voor verschillende producten

Een ander knelpunt voor de pensioensector is de horizontale aanpak, waarbij voor alle soorten financiële producten precies dezelfde regels gelden. Professionele beleggers, retailbeleggers en pensioendeelnemers ontvangen precies dezelfde informatie, terwijl ze verschillende kennisniveaus hebben. Daarnaast moeten pensioenfondsen nu vooral laten zien welk gedeelte van de portefeuille nu al als duurzaam kan worden bestempeld, terwijl pensioenfondsen juist een rol kunnen spelen door te investeren in de transitie van vervuilende activiteiten naar een groenere en socialere economie. De financiering van de transitie moet dus een grotere rol krijgen binnen de SFDR.

Hier kunt u ons position paper lezen met onze visie over de SFDR-herziening. De gedetailleerde beantwoording van de consultatie vindt u hier.

Share Button