AFM publiceert position paper voor het verbeteren van de SFDR

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt verbeteringen voor ten aanzien van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in het kader van de lopende consultatie van de Europese Commissie voor een herziening van de wetgeving. Het voorstel beoogt de wetgeving beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van beleggers en de verschuiving van beleggingen naar het maken van duurzaamheidsimpact te faciliteren. Het paper is bedoeld om verdere discussie te stimuleren over de richting van de herziening van de SFDR. De AFM gaat graag het gesprek aan over de inhoud.

Consumentvriendelijke informatie

Transparantie is cruciaal voor het verleggen van kapitaalstromen richting investeringen die nodig zijn voor de overgang naar een duurzame economie. SFDR informatievereisten helpen beleggers bij het nemen van duurzame beleggingsbeslissingen. De informatie is echter niet altijd gemakkelijk te begrijpen en te vergelijken, vooral voor particuliere beleggers. De AFM doet daarom voorstellen om de vereisten beter aan te laten sluiten bij wat consumenten begrijpen.

Duurzame beleggers willen impact maken

De meeste duurzame beleggers willen met hun beleggingen een duurzame impact maken. Uit onderzoek blijkt dat consumenten het moeilijk vinden om onderscheid te maken tussen producten die impact hebben en producten die in lijn zijn met hun ethische waarden.

Voorstel voor duurzaamheidslabels voor financiële producten, waarin kwaliteitseisen zijn gekoppeld aan informatievereisten

De AFM stelt voor om drie productlabels te introduceren die aansluiten bij de verwachtingen en doelstellingen van duurzame beleggers: “transitie”, “duurzaam” en “duurzaam impact”. Deze labels helpen beleggers te begrijpen wat de verschillen zijn tussen de diverse soorten duurzame beleggingsproducten. Ook krijgen zij hiermee beter inzicht in hoe impact kan worden gemaakt. We koppelen daarbij specifieke minimale kwaliteits- en transparantievereisten aan elk van de labels, om zo het risico op greenwashing te verkleinen.

Alle financiële producten moeten een minimum aan informatie verschaffen over de impact op duurzaamheid

De AFM is voorstander van een gelijk speelveld voor financiële producten op het gebied van duurzaamheidstransparantie, met of zonder duurzame kenmerken. Concreet stelt de AFM voor dat alle financiële producten over ten minste een beperkt aantal duurzaamheidsindicatoren moeten rapporteren, zodat de belangrijkste negatieve impact van ieder product inzichtelijk is voor beleggers.

Share Button