Bent u klaar voor de aankomende AFM self-assessment duurzaamheidsregelgeving?

Sinds de inwerkingtreding in 2021 deed de AFM verschillende onderzoeken naar de naleving van de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de SFDR. Daaruit bleek dat de informatieverschaffing in veel gevallen nog niet volledig of duidelijk genoeg was om te voldoen aan de regels. Ook werd duidelijk dat SFDR-begrippen en -bepalingen nogal eens verkeerd werden geïnterpreteerd.

In januari 2023 traden ook de Taxonomieverordening en de level II regels van de SFDR in werking. Dit was aanleiding voor de AFM om opnieuw te gaan onderzoeken of financiële ondernemingen transparant genoef zijn over duurzaamheid op hun website. Op 21 juni 2023 kondigde de toezichthouder aan dat zij op 2 augustus een self-assessment gaat uitsturen naar onder andere pensioenuitvoerders, banken en beleggingsondernemingen. In deze self-assessment dienen de financiële ondernemingen aan te geven waar zij staan in de naleving van de duurzaamheidsregelgeving met betrekking tot de SFDR, de Taxonomieverordening en de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productontwikkelingsregels.

De deadline voor de self-assessment is 20 september 2023. U heeft dus 7 weken de tijd voor het invullen. De antwoorden op onze uitvraag kunnen via het AFM-portaal worden aangeleverd. Begin 2024 zal de AFM een terugkoppeling geven over hoe de markt ervoor staat.

Voorbereiding

Heeft u deze aankondiging ook ontvangen? Dan is het tijd om u voor te bereiden op de aankomende assessment. Charco & Dique helpt u graag door het uitvoeren van een duurzaamheid Quick Scan. Deze resulteert in praktische adviezen die u helpen om passende maatregelen te treffen.

Meer details over de inhoud van de uitvraag zijn op dit moment nog niet bekend. In augustus, wanneer de AFM de self-assessment heeft uitgestuurd, zullen onze ESG specialisten een aantal praktische handvatten op een rijtje zitten die u helpen met het invullen. Wilt u deze tips niet missen? Schrijf u dan in voor de Risk & Compliance nieuwsbrief.

Michiel Peters, consultant Charco & Dique

Share Button