SFDR RTS uitgelegd: website vereisten

In februari publiceerden de Europese toezichthouders (ESA’s) hun definitieve voorstel voor de gedelegeerde regelgeving bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In eerdere blogs ging ik in op het ‘do no significant harm-principe’, het meewegen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de precontractuele informatievoorziening. Dit keer sta ik stil bij de website vereisten.

Goed om hierbij te weten, is dat de inwerkingtreding van de SFDR RTS zes maanden is uitgesteld, tot juli 2022.

Groene producten

De productinformatie op de website dient (aanvullende) details te bevatten voor producten die zijn gecategoriseerd als lichtgroen (artikel 8 SFDR) en donkergroen (artikel 9 SFDR). Zo bepaalt de SFDR RTS waar en welke informatie u op de website moet publiceren. De SFDR RTS bevat dan ook een lijst van punten die op die website openbaar moeten worden gemaakt.

Om te beginnen: “waar” moet deze informatie staan?

Op de website moet een aparte sub sectie ‘Duurzaamheidsgerelateerde informatie’ opgenomen worden op de productpagina.

Bij het publiceren van deze informatie dient u met volgende aspecten rekening te houden:

  • de wet schrijft voor in welke volgorde de vereiste informatie op de website moet worden geplaatst;
  • de informatie moet voor ieder afzonderlijk product gepubliceerd worden; en
  • er gelden extra taalvereisten als uw product in meerdere lidstaten wordt aangeboden.

Vervolgens is van belang “welke” informatie moet worden gegeven

De wet schrijft exact voor welke informatie er gegeven moet worden. U moet hierbij denken aan informatie over de manier waarop het product de duurzame doelstellingen of promotie van duurzame kenmerken realiseert en hoe u monitort of hieraan voldaan wordt. Daarnaast moet u aangeven welk deel van het product in duurzame beleggingen belegt. Ook moet u bijvoorbeeld informatie geven over het door u uitgevoerde engagement.

Klinkt deze informatie u bekend in de oren? Dat kan kloppen. Een deel van deze informatie staat ook in de precontractuele informatie. Om inhoudelijk te kunnen voldoen aan de website vereisten, kunt u dus gebruik maken van de informatie die u reeds hebt verzameld voor de precontractuele productinformatie.

Dat klinkt simpel, toch? Helaas kunt u de precontractuele productinformatie niet simpelweg met copy paste op de website publiceren. De website vereisten kennen weliswaar veel overeenkomsten met de precontractuele informatie, maar er zijn ook aanvullende eisen die er – zo lijkt het  –  willekeuring tussen zijn geplaatst. En (mede) daardoor is de volgorde en de inhoud van de website vereisten niet geheel gelijk aan die van de precontractuele productinformatie. Het simpelweg kopiëren van de precontractuele productinformatie is dus geen optie.

Er is echter ook goed nieuws. Het voorgaande betekent niet dat u helemaal geen gebruik kunt maken van de copy paste button. Dit zal zelfs moeten om consistent te zijn. U dient hierbij alleen heel zorgvuldig te werk te gaan.

Benieuwd hoe u dat kunt doen? Lees verder over precontractuele informatie versus website verplichtingen op de website van Charco & Dique.

Klaske Beyer, consultant Charco & Dique

 

Share Button