De kracht van geluid: resultaten van bio-akoestisch onderzoek bieden potentieel voor biodiversiteitsmetingen aan beleggers

Vandaag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit van de VN, worden we eraan herinnerd dat er een groeiende vraag is naar manieren om de vooruitgang te meten die wordt geboekt bij het bereiken van de vastgestelde biodiversiteitsdoelstellingen. Een van de grootste hindernissen is het verkrijgen van betrouwbare data die in real time inzicht geven in de effectiviteit van verschillende benaderingen om de gevolgen voor de biodiversiteit te beheren.

Naar aanleiding van dit gegeven heeft Cardano, samen met partners Fidelity International en Nomura Asset Management, Green PRAXIS, een aanbieder van natuurgerichte oplossingen, gesponsord om een bioakoestisch onderzoek uit te voeren. Het onderzoek was ook in samenwerking met professor Hervé Glotin, hoofd van het DYNI-onderzoeksteam van LIS, Universiteit van Toulon, en professor Gianni Pavan, directeur van CIBRA, Universiteit van Pavia.

Het onderzoek, waarbij bio-akoestische technologie werd gebruikt om de biodiversiteit te monitoren en te meten bij verschillende soorten van landgebruik binnen een palmolie-concessie, leverde bemoedigende en duidelijke resultaten op. Het Green PRAXIS-team analyseerde geluidsopnamegegevens die werden verzameld tijdens zes opnamedagen op negen locaties in West-Kalimantan, Indonesië, op land dat eigendom is van een palmolieproducent.

Uit het onderzoek bleek dat de beschermde gebieden en de productiepercelen duidelijk verschillende akoestische resultaten opleverden. De productiepercelen werden gedomineerd door eentonige insectenactiviteit, voornamelijk cicaden, en er werden geen zoogdieren waargenomen. De afwezigheid van gibbons in productiepercelen is een zeer belangrijke indicator van de verslechterde toestand van landbouwgebieden, aangezien primaten een essentiële rol spelen in de structuur, de werking en de veerkracht van ecosystemen. De beboste percelen werden daarentegen bevolkt door verschillende vogelsoorten, kikkers en zoogdieren – waaronder primaten (gibbons).

In het algemeen bevestigen deze resultaten eerdere academische bevindingen dat instandhoudingsinspanningen van bedrijven waardevol zijn voor het herstel van de biodiversiteit, maar dat zij de bescherming van natuurlijke bossen niet kunnen vervangen.

Greta Fearman, Senior Responsible Investment Officer, Cardano ACTIAM, licht toe: “Bij Cardano willen we ons steentje bijdragen aan de dialoog met bedrijven om investeringen te verleggen van activiteiten die de biodiversiteit vernietigen naar activiteiten waarmee de natuur zich kan herstellen. Dit initiatief laat zien dat er voor bedrijven manieren zijn om hun impact te meten terwijl ze werken aan het behalen van hun biodiversiteitsdoelen. Dit instrument kan de verantwoording verbeteren en aantonen of bedrijven daadwerkelijk op koers liggen om hun Nature Positive-verplichtingen na te komen”.

 

Share Button