ACTIAM verder als Cardano

Bron
Cardano

Partner

Cardano kondigt vandaag de rebranding van ACTIAM naar Cardano aan. De naamswijziging is per 1 juni 2023 van kracht, vanaf dan verdwijnt de naam ACTIAM stapsgewijs.

Cardano wil onder één merknaam invulling geven aan haar missie. Hierin staat bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, nu en in de toekomst, centraal. De organisatie wil bijdragen aan financiële stabiliteit in een duurzame wereld en doet dat door professionele beleggers expertise aan te bieden in risicomanagement, pensioen en duurzaam beleggen.

Het bij elkaar brengen van de expertises uit beide organisaties verloopt voorspoedig. Cardano ontwikkelt vanuit de krachtenbundeling nieuwe maatwerkproposities en beleggingsproducten.

Hiermee boekte de organisatie in 2022 – het jaar waarin Cardano ACTIAM overnam – al succes. Het toegezegd vermogen onder beheer nam met 10% toe, wat betekent dat Cardano een grote groep nieuwe mensen heeft bereikt en helpt. De gecombineerde organisatie krijgt nu een toekomst onder één enkele merknaam.

Harold Naus, CEO Cardano NL“De overname van ACTIAM door Cardano in Nederland is begin 2022 afgerond. Gedurende het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het omzetten van de complementaire expertises van beide organisaties in concrete en unieke oplossingen voor klanten. Het moment is nu aangebroken om dit te vertalen naar één sterk merk, naar één Cardano. Na de merknaamswijziging blijven wij ons onverminderd inzetten op het verhogen van de kwaliteit van leven, door het beheersen van risico’s en het bijdragen aan een duurzamere samenleving. Dit commitment staat aan de basis van onze organisatiemissie.”

Cardano biedt haar services en fondsen aan vanuit twee vennootschappen, te weten Cardano Risk Management BV en ACTIAM NV. Met ingang van 1 juni 2023 wordt de naam ACTIAM NV gewijzigd naar Cardano Asset Management NV.  De Cardano-huisstijl zal vanaf dan stapsgewijs aan ACTIAM-zijde worden ingevoerd. De ACTIAM-beleggingsfondsen veranderen eind 2023 in Cardano-fondsen.

Share Button