Rik Klerkx nieuwe CIO ACTIAM Impact Investing

Partner

Rik Klerkx wordt de nieuwe CIO van ACTIAM Impact Investing. Hij neemt het stokje over van Theo Brouwers, grondlegger van Impact Investing binnen ACTIAM en rechtsvoorganger SNS, die in september 2023 met pensioen gaat.

‘De afgelopen jaren heb ik met veel enthousiasme en plezier aan de ontwikkeling van Impact Investing gewerkt. Ik ben trots op het feit dat Cardano investeert in het verder professionaliseren en versterken van de organisatie op dit gebied. Ik ben er ook van overtuigd dat de groei van deze activiteiten in het belang van klanten én de maatschappij plaatsvinden. Dit is per slot van rekening waar het allemaal om draait’, aldus Theo Brouwers.

Rik Klerkx: ‘Ik ben vereerd het stokje van Theo te mogen overnemen. Op het gebied van Impact hebben we bij Cardano grote ambities. We willen écht verschil maken en een waardevolle bijdrage leveren, nu en in de toekomst. Samen met beleggers, die nieuwe, sterk veranderende behoeften hebben. En met scherpe focus op de snelle ontwikkelingen die Impact Investing doormaakt.’

Cardano biedt een diversiteit aan dienstverlening op gebied van Impact Investing. Het maakt moeilijke maar belangrijke markten en projecten met veel impact-potentieel toegankelijk voor beleggers. Voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars stelt Cardano impactmandaten op maat samen. Dat gaat verder dan impactstrategieën aanbieden en het werkt daarvoor samen met partners.

Zo is er een nauwe samenwerking met Cardano Development, dat riskmanagementoplossingen ontwikkelt om huishoudens en bedrijven in ontwikkelingslanden te helpen hun krediet-, valuta- en liquiditeitsrisico’s te verlagen. Het werkt ook samen met Climate Fund Managers waarmee het hernieuwbare energie-initiatieven in opkomende landen mogelijk maakt. Daarnaast is Developing World Markets sinds 2007 adviseur en partner in het genereren van positieve, meetbare impact voor institutionele beleggers met microfinancieringen.

Rik Klerkx blijft naast zijn nieuwe rol verantwoordelijk voor de LDI-portefeuilles van Cardano klanten. Zijn LDI-expertise en CIO-ervaring hebben een centrale rol in de verdere verduurzaming van de beleggingsportefeuilles van Cardano.

Share Button