ACTIAM introduceert microfinancieringsfonds voor particuliere beleggers

Partner

Vanaf vandaag kunnen particuliere beleggers investeren in het ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund (ISIN: NL0015000GU4). De vlaggenschipstrategie, die tot vandaag alleen toegankelijk was voor institutionele beleggers, biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in de ontwikkeling en professionalisering van kleinere ondernemers in opkomende en ontwikkelingslanden. Particuliere beleggers stappen via dit fonds in een strategie met een aantoonbaar positieve maatschappelijke impact én een aantrekkelijk verwacht financieel rendement.

Het vandaag gelanceerde fonds bouwt voort op een beleggingsstrategie die al sinds 2014 een uitstekend financieel en sociaal trackrecord laat zien. Theo Brouwers, Managing Director ACTIAM Impact Investing: “De vraag naar beleggen onder particulieren stijgt, zeker nu de spaarrentes historisch laag staan en er gezocht wordt naar rendement. Tegelijkertijd neemt de vraag naar impactbeleggen toe in lijn met de groeiende aandacht voor duurzame fondsen, met name onder de nieuwe generatie beleggers. Met de introductie van dit fonds maken we impactbeleggen laagdrempelig en breed toegankelijk.”

Positieve bijdrage aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het fonds belegt via het ACTIAM Financial Inclusion Fund (AFIF), dat leningen verstrekt aan financiële instellingen in opkomende en ontwikkelingslanden. Deze gespecialiseerde instellingen (Microfinance Institutions of MFI’s) geven lokale micro-ondernemers, kleinere mkb’ers en huishoudens toegang tot financiële producten en diensten zoals leningen en spaarmogelijkheden. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waaronder het terugdringen van armoede, het bevorderen van waardig werk en economische groei en gendergelijkheid. Brouwers: “Meer dan twee miljard mensen hebben geen bankrekening. Door te beleggen in dit fonds geef je een deel van die mensen in de lage inkomensgroep toegang tot financiële dienstverlening, zoals een spaarrekening of een kleine consumentfinanciering. Zulke kredieten aan kleine ondernemers en huishoudens hebben zich bewezen als aanjager voor economische groei en werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het een waardevol alternatief in de zoektocht naar rendement.”

Over het Impact Inclusion Fund

Het ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund richt zich op beleggers met een lange termijn beleggingshorizon, rekening houdend met de beperkte liquiditeit van de onderhandse leningen waarin het fonds indirect belegt. Het fonds is dagelijks verhandelbaar via Euronext, rekent geen op- en afslag en heeft een netto rendementsdoelstelling van tenminste 3% op jaarbasis. ACTIAM geeft jaarlijks inzicht in de meetbare impact van de beleggingen in het ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund. Zo wordt er onder andere gerapporteerd over het aantal verstrekte leningen en worden praktijkvoorbeelden gedeeld van de investeringen en op welke wijze deze hebben bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund is speciaal opgezet voor Nederlandse particuliere beleggers en verkrijgbaar via onze distributiepartners. Vraag bij uw bank of broker naar de mogelijkheden om hierin te beleggen.

Share Button