OHV Vermogensbeheer faciliteert leningen met sociaal-maatschappelijke impact voor het Apostolisch Genootschap

Partner

OHV Vermogensbeheer is trots om aan te kunnen kondigen dat het haar institutionele cliënten de mogelijkheid biedt om te investeren in leningen met sociaal-maatschappelijke impact. OHV werkt hiervoor onder meer samen met Social Finance NL. Social Finance NL is de uitvoerder van het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Sociaal Innovatiefonds financiert ondernemers die willen investeren in hun bedrijfsproces om (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame baan te bieden, maar hier (financiële) drempels bij ondervinden. Omdat het impactdoel net zo goed meegenomen wordt in de afweging als risico en rendement, worden leningen verstrekt aan ondernemers die minder snel hun weg naar de reguliere financier kunnen vinden.

In samenwerking met Social Finance NL heeft OHV het voor het Apostolisch Genootschap mogelijk gemaakt om twee inclusieve werkgevers te financieren waar ook het Sociaal Innovatiefonds als financier bij betrokken is.

Dat het Apostolisch Genootschap op deze manier de weg naar impactinvesteringen heeft gevonden, markeert het begin van een groeiende portefeuille die de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Het is de ambitie van OHV om dergelijke impactvolle investeringen in de toekomst voor een bredere groep beleggers beschikbaar te maken. Daarom zal OHV Vermogensbeheer deze impactvolle investeringen meer onder de aandacht van (institutionele) beleggers brengen.

Het investeren in leningen met sociaalmaatschappelijke impact biedt institutionele beleggers een bijzondere kans om directe sociale impact te realiseren, ver voorbij de traditionele ESG-filters. Deze beleggingen zijn primair gericht op de ‘S’ van ESG (sociaal), maar in de praktijk zien we dat bij deze investeringscasussen sociaal en groen hand in hand gaan in een gelijkwaardige samenwerking tussen alle stakeholders.

 

Share Button