Partnerpagina OHV Vermogensbeheer

OHV Vermogensbeheer biedt beleggers toegang tot de financiële markten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. Wij navigeren vermogens door een veranderende financiële wereld. De ervaringen uit ons verleden nemen we mee en zijn de basis voor de groei en het behoud van uw vermogen.

OHV Vermogensbeheer heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en heeft verschillende initiatieven genomen om deze waarden in de bedrijfsvoering te integreren. OHV is signatory van de principles voor responsible investments van de Verenigde Naties. Dit houdt in dat wij ons aan zes basisprincipes houden waaronder het meenemen van ESG-issues in onder andere beleggingsbeslissingen, eigenaarschap en beleidsstukken. Hierover rapporteren wij jaarlijks aan de UNPRI. Een van de belangrijkste initiatieven van OHV Vermogensbeheer op het gebied van duurzaamheid is dat wij minimumcriteria hanteren voor alle beleggingen. Daarnaast proberen we de portefeuilles duurzaam in te richten. In samenspraak met de wensen van de cliënt kan er gekozen worden voor een nog duurzamer beleid op de individuele portefeuilles.

Onze diensten

 • Particulier vermogensbeheer
  • OHV Vermogensbeheer biedt particuliere klanten de mogelijkheid om hun vermogen te laten beheren door onze ervaren vermogensbeheerders. Samen met de klant wordt er een persoonlijk beleggingsplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de individuele doelstellingen, risicobereidheid en andere persoonlijke omstandigheden van de klant. Het beleggingsplan vormt de leidraad voor het beleggingsproces. Intern wordt er jaarlijks een rapport ontwikkeld waarin wordt geëvalueerd hoe duurzaam onze beleggingen zijn.
 • Institutioneel vermogensbeheer
  • OHV Vermogensbeheer biedt ook institutionele klanten de mogelijkheid om hun vermogen te laten beheren. Bij institutioneel vermogensbeheer wordt het vermogen beheerd op basis van een op maat gemaakt beleggingsplan dat is afgestemd op de doelstellingen, risicobereidheid en andere specifieke kenmerken van de klant. OHV Vermogensbeheer hanteert een actieve beleggingsstrategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende beleggingsinstrumenten en strategieën om een optimaal rendement te behalen. Bij institutioneel vermogensbeheer wordt er belegd voor achterliggende stakeholders, mede hierom is rapportage richting de achterban van belang. Hiertoe zijn wij in staat om op maat gemaakte rapportages te ontwikkelen. Ook op het gebied van duurzaamheid bieden we maatwerk, dit kan zijn op het niveau van governance, beleggingen en ook op klantniveau.
 • Brokerage services
  • Sinds 1932 zijn wij actief als bemiddelaar op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor hebben wij een groot internationaal netwerk aan institutionele relaties opgebouwd. Ons brokerage team heeft toegang tot alle denkbare markten en producten. U kunt ons zien als makelaar op financiële markten. We brengen de vraag en het aanbod van geld bij elkaar waarbij uw belang boven alles staat
 • Exportfinanciering
  • OHV biedt u de mogelijkheid om uw buitenlandse klanten (nog) beter aan uw bedrijf te binden, door middel van export bevorderende financieringsmogelijkheden. Met deze unieke exportfinanciering dichten we het gat in de markt voor kleinere exportfinancieringen en maken de weg vrij voor een betere concurrentiepositie voor Nederlandse exporteurs die internationaal impact willen maken. We kunnen aanvragen screenen op basis van gewenste Sustainable Development Goals.
 • MKB-financieringen (via Voordegroei, een dochteronderneming van OHV)
  • Voordegroei is een financieringsplatform gericht op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Zij bemiddelen in vreemd vermogen voor MKB-bedrijven en in bedrijfsmatig vastgoed. Voordegroei is er om ondernemers te helpen hun ambities te realiseren door hen de benodigde financiële middelen te verschaffen.
 • Beleggingsfondsen (via Fresh Funds, een dochteronderneming van OHV)
  • Fresh Funds is er voor iedereen. Van particulieren tot institutionele beleggers, van kleine tot grote vermogens, voor vermogensopbouwers tot pensioenbeleggers. Fresh biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in vier beleggingsfondsen: beleggen in aandelen met het Fresh Essential Equity Fund, beleggen in obligaties met het Fresh Fixed Income Fund en beleggen in het MKB met het Fresh Dutch SME Fund en het Fresh Closed SME Fund. Al onze fondsen hebben een art. 8 SFDR status wat inhoudt dat zij allen duurzaamheidskenmerken promoten.