Sociale obligaties voor duurzame economische groei

Voor het slagen van de transitie naar een duurzame economie is het essentieel dat, naast de ecologische doelen, ook de sociale impact van verandering in acht wordt genomen. Een transitie die de maatschappelijke verschillen vergroot of op scherp stelt heeft geen draagvlak. Een duurzamere economie is nodig voor een productief voedselsysteem en gezonde leefomgeving, en creëert daarnaast nieuwe welvaart en banen door het ontstaan van nieuwe economische sectoren.

Eerdere economische transities die werden gedreven door de automatisering en digitalisering betekende het einde van hele sectoren en daarmee het verlies van banen. Een ‘eerlijke transitie’ biedt de kans om zowel nationaal als mondiaal sociale ongelijkheid aan te pakken en de negatieve gevolgen te vermijden of verminderen. Gemeenschappen die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering en milieuvervuiling verdienen steun van de sterkste schouders.

De samenwerking tussen regeringen, bedrijven en burgers moet zorgen dat baten en lasten gelijk verdeeld zijn. Dat betekent ook op nationaal niveau steun bieden aan werknemers die getroffen worden door de transitie en bedrijven aanmoedigen om te investeren in duurzame technologieën.

Het bedrijfsleven moet hierin zijn rol pakken en samenwerken met overheden. Eén van de tools die zij hiervoor tot hun beschikking hebben is de uitgifte van sociale obligaties om duurzame en financiële doelen te verenigen.

Alice Loevenbruck, Global Markets Sustainable Structuring Manager bij BNP Paribas CIB: “Sociale obligaties kunnen gebruikt worden voor de (her)financiering van activiteiten die een positieve impact hebben op bijvoorbeeld milieu, onderwijs of gelijkheid. Op dit moment bestaat er nog geen regelgevend kader of classificatiesysteem waarin een eerlijke transitie wordt gedefinieerd. Een mogelijke oplossing is om naast de ecologische impact ook sociale garanties op te nemen in investeringsstrategieën. Een mogelijke aanpak is het uitsluiten van bedrijven die worden verdacht van discriminatie of slechte arbeidsomstandigheden, ook wanneer deze bedrijven wel een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

Vandaag de dag zijn er verschillende internationale initiatieven zoals ‘Investing in a just transition’ die de sociale component nadrukkelijk meewegen. Deze initiatieven proberen te definiëren hoe een nieuwe benadering van sociaal verantwoord beleggen eruit kan zien. We verwachten dan, naast hun ecologische voetafdruk, ook de sociale voetafdruk van bedrijven een belangrijkere rol gaat spelen. Dit helpt bedrijven ertoe te bewegen de sociale impact van hun bedrijfsvoering te evalueren.”

Share Button