Meer fondsen kiezen voor groen beleid

Als belegger heb je op het gebied van duurzaamheid wat te kiezen. Steeds meer beleggingsfondsen en ETFs zeggen rekening te houden met mens, milieu en goed bestuur. De manier waarop loopt nogal uiteen. Het is daarom zinvol je te verdiepen in het duurzaamheidsbeleid van een fonds of ETF. Expert Rishma Moennasing legt uit welke vragen je jezelf daarbij kunt stellen.

Openheid vereist

Sinds 1 januari dit jaar zijn beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETFs) verplicht om openheid te geven of ze wel of geen beleid voor duurzaam beleggen volgen. Er zijn drie richtlijnen die fondsen en ETFs hierbij kunnen volgen:

  •  Geen beleid voor duurzaam beleggen, ook wel de artikel 6-richtlijn binnen de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd.
  • Streven naar financieel rendement en daarbij factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environment, Social en Governance, oftewel ESG) toepassen in het beleggingsbeleid, of deels beleggen in bedrijven met duurzame activiteiten (SFDR artikel 8-richtlijn). Deze fondsen houden rekening met duurzaamheidsrisico’s en -kansen.
  • Meetbare duurzame impact maken en volledig uit duurzame beleggingen bestaan (SFDR artikel 9-richtlijn).

Grote verschuiving

Bij de fondsen en ETFs die wij aanbieden, zien we een grote verschuiving. Fondsen die eerst geen duurzaamheidsbeleid opgaven, verklaren nu dat ze wel degelijk rekening houden met ESG-factoren. Een paar honderd fondsen zijn zo van artikel 6 opgeschoven naar artikel 8. Ieder fonds kan daarbinnen zelf bepalen welke duurzame instrumenten het toepast, als het hierover maar openheid geeft.

Het aantal is niet verrassend. Negatieve effecten die bedrijven hebben op milieu en maatschappij – bijvoorbeeld een hoge CO2-uitstoot of buitensporige beloningen van het bestuur – kunnen duurzaamheidsrisico’s vormen. Die kunnen weer een negatieve impact hebben op het rendement van beleggingen. Logisch dat managers van beleggingsfondsen daar oog voor te hebben. Daarnaast kunnen fondsen beleggen in de kansen die verduurzaming biedt, zoals de energietransitie of de kringloopeconomie.

Wat betekent dit voor jou als belegger?

Voor jou als belegger is het bij het kiezen van een fonds of ETF van belang om verder te kijken dan het SFDR-artikel dat een fonds volgt. Immers, het artikel zegt lang niet alles, daarbinnen kunnen de verschillen tussen fondsen groot zijn. Verdiep je daarom in het duurzaamheidsbeleid. Op hoofdlijnen kun je hierbij de volgende vragen stellen.

Weegt het fonds negatieve effecten van beleggingen mee?

Dit kan het bijvoorbeeld doen met een uitsluitingsbeleid, waarbij het niet belegt in schadelijke activiteiten, zoals kolen en schadelijke chemicaliën.

Belegt het fonds in de kansen die duurzaamheid biedt?
Het percentage duurzame beleggingen is hiervoor een goede graadmeter. Let wel op: een hoog percentage duurzame beleggingen kan zorgen voor grotere afwijkingen van het rendement ten opzichte van een algemene benchmark.

Welke richtlijnen voor duurzaamheid volgt een fonds of ETF?
Als zelfbelegger vind je in de Fondsselector meer informatie over hoe een fonds omgaat met duurzaamheid. Bijvoorbeeld welke SFDR-richtlijn het volgt en of het duurzame beleggingen heeft. Wees je ervan bewust dat sommige fondsen hun beleid kunnen herzien wanneer aanvullende wetgeving rond duurzaam beleggen wordt ingevoerd.

Fondsen die al voor de invoering van de huidige groene richtlijnen een groen beleid hadden, herken je in de Fondsselector aan de aanduiding ‘Duurzaamheidsvisie Rabobank’. Bij deze fondsen behoort het meewegen van duurzaamheidskansen en -risico’s al langere tijd tot de kern van het beleggingsbeleid.

Share Button