LeydenJar krijgt EU-steun bij financiering van nieuwe batterijfabriek

Innovator LeydenJar krijgt de financiering voor de bouw van zijn eerste fabriek om silicium anodefolie te produceren. Het bedrijf investeert € 60 miljoen in de bouw van zijn eerste productiefaciliteit, genaamd “Plant One”; de helft van dit bedrag komt van een kredietfaciliteit van de Europese Investeringsbank. Deze bijdrage wordt gesteund vanuit de InnovFin-faciliteit voor energiedemonstratieprojecten van de Europese Commissie, die gefinancierd wordt door het EU-kader­programma voor onderzoek en innovatie.

De overige financiering is afkomstig van klantprojecten van LeydenJar, eerder toegezegde subsidies en de Series A investeringsronde in 2021. De productiefaciliteit zal naar verwachting worden gebouwd in de provincie Noord-Brabant – waar deze bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid – en moet uiterlijk 2026 volledig operationeel zijn. Het doel van de fabriek is om silicium anodefolie op industriële schaal te produceren, waardoor de kosten omlaag gaan.

Oprichter en CEO van LeydenJar, Christian Rood, reageert: “Het komt zelden voor dat in Nederland een anodefabriek wordt gebouwd. We zijn ontzettend blij dat we onze unieke technologie nu, samen met onze klanten, gaan opschalen. We werken samen met grote spelers op het gebied van consumentenelektronica en uit de autobranche. Dankzij Plant One kunnen we ons productieplatform integreren met gigafabrieken. Het einddoel is ’s werelds beste producent van silicium anodes worden, die worden gebruikt in batterijen met de hoogste energiedichtheid ter wereld.”

In 2021 ontving LeydenJar al € 22 miljoen aan financiering en de huidige, door de EU gegarandeerde, lening van de EIB is bestemd voor de schaalvergroting van het bedrijf. De financiering zal worden gebruikt voor de installatie en het gebruik van machines voor de productie van LeydenJars bewezen technologie, die wordt gebruikt bij de fabricage van geavanceerde lithium-ion batterijcellen. Hiermee zal het bedrijf serieproductie op schaal demonstreren, en zo uiteenlopende toepassingen in verschillende sectoren mogelijk maken.

De nieuwe technologie voor silicium anodes zorgt voor een aanzienlijke grotere energiedichtheid van lithium-ion batterijen. Dit maakt batterijen kleiner en krachtiger, en biedt nieuwe mogelijkheden voor elektrische voertuigen. In zijn proeffabriek heeft LeydenJar de productie van zijn anodemateriaal met veelbelovende eigenschappen gedemonstreerd. De EIB-financiering helpt het bedrijf nu bij de ontwikkeling en installatie van een serie grotere machines waarmee de innovatieve productie van het anodemateriaal op industriële schaal kan worden gedemonstreerd.

“De mogelijkheden die deze nieuwe stap biedt op het gebied van batterijtechnologie zijn eindeloos”, vult EIB-vicepresident Kris Peeters aan. “In de strijd tegen klimaatverandering zijn hernieuwbare energie en energiebesparing op zichzelf niet afdoende. Een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien maar waar nog grote winst kan worden behaald, is de innovatie van essentiële technologie. LeydenJar heeft die uitdaging opgepakt en de EIB is ontzettend trots op haar steun aan de opschaling van deze veelbelovende technologie.”

Dankzij het innovatieve silicium anodefolie van LeydenJar kunnen batterijen 70 % meer energie opslaan dan met het op dit moment gangbare anodefolie van grafiet, terwijl het ook nog eens extreem dun is. Het bedrijf werkt samen met partners aan toepassing van de technologie in de volgende generatie consumentenelektronica, in elektrische voertuigen en in de elektrische luchtvaart. Bovendien is de CO2-uitstoot van de anodeproductie met deze technologie 85 % lager, wat vanuit milieuoogpunt van groot belang is.

Share Button