Nederlandse particuliere beleggers sceptisch over duurzame beleggingen en willen meer feiten

Bron
Schroders

Nederlandse particuliere beleggers zijn relatief kritisch over de informatie die beschikbaar is over duurzame beleggingen. Vergeleken met beleggers in andere landen, noemt een groot percentage van de Nederlanders het gebrek aan informatie over impact en rendement als reden om niet meer geld in duurzame beleggingen te steken. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2023. 

De Global Investor Survey is een grootschalig onderzoek dat Schroders jaarlijks onder particuliere beleggers uitvoert. Meer dan 23.000 beleggers uit 33 landen zijn geënquêteerd, waaronder 1000 in Nederland. Het onderzoek laat interessante verschillen zien tussen het gedrag en de opvattingen van Nederlandse beleggers, vergeleken met wereldwijde en Europese beleggers.

Nederlandse belegger wil meer informatie over impact en rendement van duurzaam beleggen

De beleggers die aan het onderzoek meededen kregen de vraag wat volgens hen een obstakel vormt om meer duurzame beleggingen te doen. Het gebrek aan transparantie en data over de impact van duurzame beleggingen, is de reden die het meest wordt genoemd door Nederlandse beleggers om niet meer duurzaam te beleggen: 59 procent zegt dat dit meespeelt. Dit is redelijk in lijn met het wereldwijde (54 procent) en Europese (56 procent) gemiddelde en met het cijfer van vorig jaar (58 procent).

Nederlandse beleggers zien graag meer informatie over het rendement op hun duurzame beleggingen. Bezorgdheid hierover weerhoudt 58 procent van de Nederlandse respondenten ervan om meer duurzaam te beleggen. Dat is veel meer dan het wereldwijde (36 procent) en Europese (38 procent) gemiddelde. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen dezelfde vraag in dit onderzoek ook werd gesteld. Vorig jaar gaf 37 procent van de Nederlandse beleggers nog aan dat het rendement een zorg vormde die zou moeten worden opgelost voordat ze meer duurzaam willen beleggen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat maar liefst de helft (50 procent) van de Nederlanders aangeeft dat zij meer geneigd zouden zijn om voor duurzame beleggingen te kiezen, als er harder bewijs beschikbaar is, in de vorm van data, dat het (potentieel) betere rendement van duurzaam beleggen aantoont. Dit is een belangrijker element voor Nederlanders geworden, ook ten opzichte van vorig jaar, toen dit nog voor ‘slechts’ 43 procent gold.

Nog vaker (53 procent) noemen Nederlandse beleggers hier de mogelijkheid om zelf te kiezen waar het belegde geld precies naartoe gaat als een reden om hun portefeuille duurzamer te maken. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar. Toen lag dit cijfer op maar liefst 63 procent.

Nederlandse beleggers vinden beleggen in ‘tabaksproducten’ groter taboe dan in andere landen

Nederlandse beleggers zien de tabaksindustrie relatief vaak als een sector waarin zij niet willen beleggen. Bijna de helft (49 procent) geeft aan graag te zien dat beleggingsfondsen waarin zij beleggen de tabaksindustrie vermijden, tegenover 42 procent wereldwijd en 41 procent van de gemiddelde Europese belegger.

Nederlandse beleggers wijken ook op andere gebieden af van Europese en wereldwijde beleggers. Zo is een belegging in bedrijven die behoren tot de grote CO2-uitstoters, in Europa en wereldwijd de grootste no-go voor particuliere beleggers met 44 procent, respectievelijk 49 procent. Ruim een derde van de Nederlandse beleggers (35 procent) geeft aan dat ze liever niet hun geld steken in fondsen die in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot beleggen.

Meer informatie

Share Button