Jongeren willen meebeslissen over ESG- en dividendbeleid van ondernemingen

Bron
eToro

Uit onderzoek van het investeringsplatform eToro blijkt dat jonge beleggers (18-34), meer dan de oudere generatie, het belangrijk vinden om een stem te hebben in het beleid van de bedrijven waarin zij investeren. Van de 500 ondervraagde Nederlandse particuliere beleggers wil een ruime meerderheid (61%) mee kunnen stemmen bij algemene vergaderingen. De jongere beleggers trekken hierbij de kar, meer dan driekwart van hen (78%) wil meebeslissen, terwijl dit bij beleggers van 55 jaar en ouder slechts een krappe meerderheid is (56%). Klimaatstrategie (33%), dividenduitkering (40%) en beloningsbeleid (36%) zijn de drie onderwerpen waarop beleggers het liefst gehoord willen worden.

Mensen zijn zich steeds meer bewust dat een duurzamere economie kan worden aangejaagd door zich actief te bemoeien met de wijze waarop spaargeleden worden geïnvesteerd. Dit blijkt ook uit het besluit van pensioenfonds ABP, dat na jarenlange druk van de eigen leden besloot al haar aandelen in bedrijven die olie, gas en steenkool winnen te verkopen.

Yoni Assia, eToro’s CEO en co-founder: “In de afgelopen jaren zagen we een explosieve groei in het aantal particuliere beleggers. Deze groep heeft het potentieel om een wezenlijk verschil te maken op de financiële markten. Dankzij ons partnership met Broadridge kunnen eToro-gebruikers nu hun stem laten horen ten aanzien van het beleid van vele grote organisaties wereldwijd. Beleggers de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van hun stemrecht is een belangrijke mijlpaal in het streven van eToro om de financiële markten toegankelijker te maken voor de particuliere belegger. Er is onder de nieuwe generatie beleggers duidelijk een grote vraag om van zich te laten horen bij algemene vergaderingen van aandeelhouders.”

Over het onderzoek

Het Retail Investor Beat Q3 2022 is een onderzoek uitgevoerd onder 10.000 particuliere beleggers wereldwijd, verspreid over 13 landen en 3 continenten. In totaal zijn 1000 particuliere beleggers in 14 landen ondervraagd: In VK, VS, Duitsland, Frankrijk, Australië, Italië en Spanje zijn 1000 respondenten ondervraagd in elk land; In Nederland, Denemarken, Noorwegen, Polen, Roemenië en Tsjechië zijn 500 respondenten ondervraagd in elk land. Het onderzoek is uitgevoerd door Appinio tussen 16 en 28 september 2022. Voorheen (Q1 en eerder) werd dit onderzoek driemaandelijks uitgevoerd door Opinium.

Particuliere beleggers werden gedefinieerd als zelfstandig of geadviseerd en moesten ten minste één beleggingsproduct bezitten, waaronder aandelen, obligaties, fondsen, ISA’s of gelijkwaardige producten. Zij hoefden geen eToro-gebruikers te zijn.

Share Button