Next level impact financiering: CO2-reductie boven rendement

Bron
CarbonFix

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van impact financiering: CarbonFix ondersteunt innovaties die het opwarmen van de aarde remmen middels een donatie of financiering met minimaal rendement. Deze risico- en impactvolle manier van financieren maakt ruim baan voor wetenschappers en ondernemers die hun duurzame innovatie willen opschalen. De eerste twee initiatieven die financiering ontvingen, richten zich onder meer op vulkanisch materiaal (olivijn) dat CO₂ uit de lucht opvangt en technologie die voorkomt dat broeikasgassen vrijkomen bij de verwerking van plastic en mest. Het doel van CarbonFix is om in 2030 ten minste 1% van de overmatige opwarming van de aarde te voorkomen.

Katalysator van klimaatoplossingen

Het laatste IPCC-rapport is overduidelijk: er is een onmiddellijke en radicale versnelling van klimaatactie nodig om de opwarming van de aarde tot 1.5 graden te beperken. Creatieve innovaties die hieraan bijdragen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar kunnen door gebrek aan financiële middelen vaak niet ontwikkelen tot hun volledige potentieel. CarbonFix biedt een oplossing voor dit probleem door wetenschappers en ondernemers te ondersteunen met financiering en toegang tot een invloedrijk netwerk. Door als katalysator te fungeren kunnen duurzame innovaties al in een vroeg stadium worden bewezen en opgeschaald. Siemon van den Berg, oprichter van CarbonFix tijdens het lanceringsevenement in circulair paviljoen Circl: “Er zijn talloze initiatieven met een groot potentieel om de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer te verminderen. Veel hiervan worden al wel door de wetenschap ondersteund, maar zitten nog in een te precaire fase voor de meeste investeerders. Ons netwerk van professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven stelt geld en invloedrijke connecties beschikbaar om klimaatvernieuwers het nodige zetje te geven. Met donaties of zeer aantrekkelijke leningen, kunnen ze snel opschalen en daarmee de opwarming van de aarde remmen.”

Meetbare impact op grote schaal

Of een initiatief in aanmerking komt voor financiering van CarbonFix, wordt na het beantwoorden van zes online vragen direct duidelijk. CarbonFix zoekt daarbij gericht naar projecten die nog in de kinderschoenen staan maar in potentie een enorme impact kunnen maken. Belangrijke voorwaarde is bovendien dat de CO₂-reductie meetbaar is en dat de aanpak wetenschappelijk onderbouwd is. De eerste twee initiatieven die reeds zijn gefinancierd door CarbonFix zijn Vesta, dat gebruikmaakt van de kracht van oceanen en olivijn om grote hoeveelheden CO₂ uit de lucht op te vangen, en Yerrawa, dat het vrijkomen van broeikasgassen bij de verwerking van plastic en mest door geavanceerde technologie voorkomt. Respectievelijk ontvingen zij $500.000 en €350.000 voor het opschalen van hun innovaties. De doelstelling van CarbonFix is om – samen met alle initiatieven die ondersteund worden – in 2030 minimaal 1% van de overmatige opwarming van de aarde te hebben voorkomen.

Share Button