Conclusion gaat sustainability linked loan aan

IT-dienstverlener Conclusion zet zijn recent geactualiseerde financiering, waarover eerder dit jaar werd gecommuniceerd, om naar een sustainability linked loan. Dit houdt in dat de prestaties van Conclusion op het gebied van duurzaamheid nu gekoppeld zijn aan een bonus-malusregeling op de rente van deze financiering. Met de sustainability linked loan onderstreept de IT-dienstverlener zijn duurzaamheidsambities.

Duurzaamheid centraal in bedrijfsstrategie

In totaal omvat de sustainability linked loan drie gekwantificeerde KPI’s. Deze heeft Conclusion vastgesteld in samenspraak met de betrokken banken en NPM Capital. Het proces werd begeleid door ABN AMRO Bank N.V., de sustainability coördinator van de financiering. De doelstellingen liggen vast tot 2029 en lopen daarmee gelijk aan de looptijd van de financiering. Conclusion heeft er bewust voor gekozen om één KPI aan elke pijler van zijn duurzaamheidsstrategie te koppelen: environmental, social en governance. Tijdens het proces is door de betrokken banken beoordeeld of de kwantitatieve KPI’s in lijn zijn met materiele duurzaamheidsthema’s en of ze voldoende ambitieus zijn. Jaarlijks rapporteert Conclusion voor iedere KPI de behaalde resultaten.

Maaike Maranus, director Sustainability & Support Services bij Conclusion: “Ik ben enorm trots dat we deze stap maken. De financiering betreft een substantieel bedrag, wat de nu gekoppelde bonus-malusregeling ook materieel maakt. Dat Conclusion er niet voor terugdeinst grote financiële consequenties te verbinden aan de realisatie van ambitieuze duurzaamheidsdoelen benadrukt de voorname positie van duurzaamheid binnen ons bedrijf. Duurzaam ondernemen is niet iets dat alleen leeft op onze duurzaamheidsafdeling. Het is een integraal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie en -strategie. Onze duurzaamheidsambities nemen we uiterst serieus. We praten er niet alleen over, maar zetten deze ambities ook om naar resultaat.”

Emiel van Boxtel, CFO bij Conclusion: “We hebben er bewust voor gekozen om een deel van de rente van onze financiering te verbinden aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze duurzaamheidsdoelen zijn stevig verankerd in onze totale bedrijfs- en besturingsfilosofie. Als organisatie willen we op een duurzame manier groeien én bijdragen aan een gezonde wereld voor mens en milieu. En daar hoort commitment bij. Dat is wat we met het aangaan van de sustainability linked loan benadrukken.”

Share Button