NWB Bank publiceert haar klimaatactieplan

Bron
NWB Bank

Vandaag heeft NWB Bank haar klimaatactieplan gepresenteerd tijdens de aandeelhoudersvergadering. In dit plan staat hoe de bank gaat bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO₂e om de doelstellingen van Parijs te halen. NWB Bank committeert zich als bank aan een kredietportefeuille die per saldo geen CO₂e-uitstoot veroorzaakt in 2050. In 2030 wil NWB minimaal 43% uitstootreductie hebben gerealiseerd ten opzichte van 2019, het eerste jaar waarin zij haar klimaatimpact in beeld hadden. 

Lidwin van Velden, CEO: “Ik ben trots op dit plan waarmee wij onszelf en onze klanten in de Nederlandse publieke sector uitdagen. Ik wil benadrukken dat de door ons geformuleerde doelstellingen minimum doelstellingen zijn: het liefst gaan we verder! Wij gaan onze klanten actief stimuleren om verder te verduurzamen. Niet alleen door met hen in gesprek te gaan, maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van aan duurzaamheid gekoppelde leningen.

Vorige week heeft NWB Bank haar eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening (sustainability linked loan) verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap krijgt een korting op de jaarlijkse rente van de lening wanneer ze de samen met ons vastgestelde doelstellingen behaalt op het gebied van duurzaamheid.

Share Button