Triodos Bank uiterlijk in 2035 klimaatneutraal

Triodos Bank, al meer dan 40 jaar koploper in duurzame financiering, wil zo snel als mogelijk, uiterlijk in 2035, ‘netto-nul’ zijn. De ambitie is om de uitstoot van broeikasgassen van alle leningen en fondsen van Triodos aanzienlijk te verminderen met behulp van op wetenschap gebaseerde doelstellingen. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door zelf fors te investeren in natuurprojecten die broeikasgassen uit de lucht halen. Met deze doelstelling wordt de portefeuille van leningen en fondsen van Triodos Bank in lijn gebracht met de belofte van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius.

As one to zero

CEO Jeroen Rijpkema van Triodos Bank: “De klimaatcrisis raakt steeds meer direct het leven van mensen en de natuur. Bosbranden, hittegolven, zware overstromingen en het verlies aan biodiversiteit vormen concreet bewijs van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen dringend te verminderen, ruim voor 2050. We bevinden ons in het beslissende decennium. Daarom heeft Triodos Bank de hoge ambitie gesteld uiterlijk in 2035 netto-nul te zijn.”

CCO Jacco Minnaar van Triodos Bank: “In 2015, in de trein naar de klimaattop van Parijs, stond Triodos Bank aan de wieg van PCAF, nu het belangrijkste raamwerk voor financiële instellingen om hun CO2-voetafdruk openbaar te maken. We hebben ambitieuze doelen en snellere actie nodig voor het uiteindelijke doel: een netto nul-economie. Zelfs voor een duurzame bank die kan bogen op een toch al lage CO2-intensiteit, is dit geen gemakkelijke opdracht. Onze doelstelling dienst als inspiratie voor onze medewerkers en alle belanghebbenden die met ons samenwerken om plannen te ontwikkelen over hoe wij, en uiteindelijk de financiële sector als geheel, netto nul-ambities kunnen bereiken.”

Bij het formuleren van haar doelstelling heeft Triodos Bank gekozen voor een holistische benadering. Triodos Bank wil de uitstoot verminderen, maar ook rekening houden met bijvoorbeeld biodiversiteit en een inclusieve duurzame transitie. De bank wil haar samenwerking met opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders intensiveren om deze uitdagende maar realistische doelstelling te halen. De bank heeft haar ambitie daarom omgedoopt in het motto: ‘as one to zero’.

Hoe Triodos Bank netto-nul wil bereiken

De bank streeft naar een significante uitstootvermindering van zakelijke kredietverlening, zelfs nu deze portefeuille nog steeds in omvang toeneemt.

  • De hypothekenportefeuille van Triodos Bank maakt 21% van haar leningenportefeuille uit. De bank gaat hypotheekklanten ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Daarnaast wil de bank het gebruik van biobased materialen in nieuwbouw en renovatie stimuleren.
  • Triodos Bank heeft reeds een trackrecord in schone energie en wil koploper blijven in het financieren van nieuwe groene energie-infrastructuur, zowel in opwekking en opslag als in groene banen.
  • Triodos Bank wil de CO2-voetafdruk van al haar investeringen (beleggingen in beursgenoteerde bedrijven, private debt en private equity) verminderen.
  • Een aanzienlijk deel van de toekomstige portefeuille van Triodos Bank zal bestaan ​​uit nieuw natuurlijk kapitaal, natuurgerichte financiering en regeneratieve biologische landbouw, koolstofvastlegging en ondersteuning van biodiversiteit.

Triodos Bank heeft haar kredietportefeuille per sector geanalyseerd om te kijken hoe decarbonisatie kan worden bereikt. De komende maanden werkt Triodos Bank verder aan een routekekaart naar netto-nul in 2035. De bank zal haar reductiedoelstellingen valideren door het Science Based Targets-initiatief en laten controleren door haar externe accountant. Triodos Bank zal haar ambitie in 2025 herzien om haar aanpak te valideren en indien nodig de nodige wijzigingen aan te brengen in haar plannen.

Share Button