NWB Bank verstrekt eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening aan Waterschap Zuiderzeeland

Bron
NWB Bank

NWB Bank heeft haar eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap heeft een lening van 21 miljoen euro afgesloten en krijgt een korting op de jaarlijkse rente bij het behalen van ambitieuze mijlpalen op het gebied van duurzaamheid.

Afgelopen jaar hebben we onderzocht of we onze klanten verder kunnen helpen in hun duurzaamheidsambities door het verstrekken van aan duurzaamheid gekoppelde leningen, ook wel sustainability linked loans genoemd. Bij dit soort leningen spreken we met de klant vooraf een aantal te behalen duurzame prestatie-indicatoren af en ontvangt de klant een korting op de rente als deze worden behaald. Op deze manier willen wij de (verdere) verduurzaming van onze klanten op een positieve wijze stimuleren en helpen versnellen.

Deze eerste lening is een echte samenwerking tussen bank en klant. De prestatie-indicatoren in de lening zien toe op drie onderdelen: vermindering van de klimaatvoetafdruk (klimaatmitigatie), vergroten van ecologisch beheerd gebied (biodiversiteit) en het vergroten van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (diversiteit). Afhankelijk van de ervaringen met deze eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening hoopt de bank in de toekomst dit type financiering ook te kunnen aanbieden aan andere klanten.

Net als voor onze bank, is duurzaamheid een prioriteit voor Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap streeft ernaar om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 wil het waterschap 60% van haar oevers, watergangen en dijken ecologisch beheren en onderhouden.

Frenk van der Vliet, CCO van NWB Bank: “Met deze eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening aan Waterschap Zuiderzeeland geven we mede invulling aan het klimaatactieplan van de bank dat er op gericht is om de klimaatvoetafdruk van onze kredietportefeuille verder te reduceren en outperformers daarvoor te belonen.”

Tom Vereijken, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland: Ons waterschap wil duurzaam en toekomstbestendig zijn. Daar werken we hard aan. Deze goede samenwerking met de bank helpt ons om beter en sneller te kunnen werken aan het verminderen van onze klimaatvoetafdruk, vergroten van biodiversiteit en het zijn van een aantrekkelijke en inclusieve werkgever.

Share Button