ABN AMRO Transitielening motiveert mkb-bedrijven een stap te zetten richting verduurzaming

Bron
ABN AMRO

Vanaf heden biedt ABN AMRO haar mkb-klanten de ABN AMRO Transitielening aan. Bij deze nieuwe leenvorm voor financieringen van één miljoen tot 25 miljoen euro wordt het rentetarief ook bepaald door de mate waarin een bedrijf wel of niet voldoet aan een duurzaamheidsdoelstelling die zij samen met de bank heeft afgesproken bij het aangaan van de lening. Deze financiering is vergelijkbaar met een zogeheten Sustainability Linked Loan, die ABN AMRO al met succes inzet voor leningen boven 25 miljoen euro.

Kenmerkend voor de Transitielening is dat de bank afspraken maakt met de ondernemer over een duurzaamheidsdoelstelling over een onderwerp in de sector waarin deze actief is. Hierbij kan gedacht worden aan afvalvermindering of het reduceren van voedselverspilling. Met het opstellen van targets die bijdragen aan de duurzaamheiddoelstelling hebben bedrijven een duidelijke stip op de horizon om naartoe te werken. De vooraf afgesproken targets worden gedurende een periode van drie jaar jaarlijks door een externe partij of de externe accountant van de klant getoetst. Per jaar wordt gekeken of het bedrijf het target heeft gehaald. Als het jaartarget is gerealiseerd, ontvangt het bedrijf in het daaropvolgende jaar een rentekorting van 30 basispunten. Wanneer de klant het jaartarget echter niet behaalt, dan brengt de bank een opslag van 15 basispunten in rekening in het daaropvolgende jaar. Zo heeft de ondernemer elk jaar een rentekorting of een renteopslag afhankelijk van het wel of niet behalen van de vooraf afgesproken targets die zijn gekoppeld aan zijn of haar duurzaamheidsdoelstelling.

“ABN AMRO wil haar klanten ondersteunen om stap voor stap de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering te maken. Als financier en adviseur van een breed scala aan mkb-bedrijven heeft de bank een kans om daaraan bij te dragen. Met de Transitielening proberen we onze klanten een extra stimulans te geven om deze transitie in gang te zetten, omdat het bedrijven door middel van financiële prikkels – een rentekorting of een renteopslag – motiveert om de vooraf afgesproken targets te behalen”, zegt Karianne Tieleman, Manager Sustainability Expertise Team ABN AMRO. “De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met deze vorm van financieren. Na een succesvolle pilot – met positieve reacties van ondernemers – zijn we nu ook helemaal klaar om het mkb te ondersteunen in zijn ambitie om duurzamer te worden.”

Arend Bouwer, Managing Director van Farm Dairy, is één van de enthousiaste klanten waaraan de Transitielening al is verstrekt: “De zuivelmarkt is enorm in ontwikkeling en duurzaamheid is voor ons de nieuwe standaard. ABN AMRO heeft ons met dit product net dat extra zetje in de goede richting gegeven. Dat vind ik een bijzondere ontwikkeling vanuit de bank. We hebben samen met ABN AMRO een duurzaamheidsdoelstelling bepaald die helemaal in lijn is met onze strategie. De doelen zijn uitdagend, maar ook haalbaar, waardoor ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zie.”

Steeds meer bedrijven willen niet alleen commercieel succesvol zijn, maar zij willen ook een positieve impact hebben op de wereld om hen heen. Om die positieve impact te helpen ondersteunen, biedt ABN AMRO de Transitielening aan. Andere vormen van financiering, zoals een Groenlening of ‘gewone’ middellange lening, blijven ook beschikbaar voor mkb-klanten van ABN AMRO.

Share Button