Nederlandse Staat publiceert groene obligatie rapportage over 2022

Bron
DSTA

Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft de vierde jaarlijkse groene obligatie rapportage gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de uitgifte van groene obligaties door het Agentschap en de impact daarvan door middel van een allocatie- en impactrapport. Nieuw in het allocatie- en impactrapport van dit jaar is de toevoeging van sociale en nadelige bij- effecten in verband met de In Aanmerking Komende Groene Uitgaven. Het rapport is een voorbeeld van de voortdurende inzet van de Nederlandse Staat om de klimaatdoelstellingen te halen.

Na de herziening van het raamwerk van de groene obligatie in 2022 heeft het Agentschap de Groene DSL 2040 heropend in juni 2022. Met deze heropening is € 4,98 miljard opgehaald. Hiermee is het totale uitstaande bedrag van de Groene DSL 2040 uitgekomen op € 15,69 miljard. De opbrengsten van de groene obligatie worden door de overheid toegewezen aan klimaatgerelateerde uitgaven en investeringen, overeenkomstig met het 2022 groene obligatie raamwerk. Deze allocatie is onafhankelijk gecontroleerd en bevestigd door de Auditdienst Rijk, Sustainalytics en het Climate Bonds Initiative.

De Groene DSL 2040 en de Groene obligatie rapportage

Met de uitgifte van groene obligaties in overeenstemming met de Green bond principles en een bijgewerkt groen obligatie raamwerk waaruit de mate van afstemming van uitgaven op de EU-taxonomie blijkt, heeft het Agentschap groene uitgiftes gefaciliteerd voor projecten die de klimaatverandering beperken en milieuvriendelijk vervoer, aanpassing aan de klimaatverandering en duurzaam waterbeheer bevorderen.

Deze groene obligatie rapportage over 2022 geeft een overzicht van de toewijzing en het effect van de groene obligatie met betrekking tot de uitgifte in 2022. Daarnaast zijn diverse andere onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse groene obligatie opgenomen, zoals feedback van beleggers op de groene obligatie rapportage, marktontwikkelingen, de ontwikkeling van Nederlandse groene obligaties in de nabije toekomst en drie casestudies.

Share Button