Heropening groene staatsobligatie levert € 4,98 miljard op voor specifieke overheidsuitgaven aan klimaatmitigatie en -adaptatie

Op 14 juni 2022 is de groene obligatie door de Nederlandse Staat succesvol heropend, waarbij € 4,98 miljard is opgehaald voor specifieke overheidsuitgaven aan klimaatmitigatie en -adaptatie. Voor de heropening is het Green Bond Framework geactualiseerd. Het Green Bond Framework geeft een korte beschrijving van het Nederlandse klimaatbeleid en legt vast welke overheidsuitgaven worden gefinancierd met de opbrengsten van de groene obligatie en hoe deze uitgaven worden geselecteerd, geëvalueerd en beheerd.

Herziening Green Bond Framework

De Nederlandse Staat geeft een groene obligatie uit om de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen. In 2019 was Nederland het eerste land met een AAA-kredietwaardigheid dat een groene obligatie uitgaf. Sinds 2019 heeft de groene kapitaalmarkt zich verder ontwikkeld en zijn er nieuwe standaarden vastgesteld om te bepalen welke bestedingen als groene bestedingen kunnen worden gekwalificeerd, zoals de EU Taxonomie. Deze standaarden vergroten transparantie over wat duurzame investeringen zijn en voorkomen daarmee greenwashing.

Nederland blijft graag een leidende rol spelen in de groene kapitaalmarkt. Voor de heropening van de groene obligatie is het Green Bond Framework geactualiseerd.  Sustainalytics heeft als onafhankelijke partij geoordeeld dat het geactualiseerde raamwerk het eerste Europese raamwerk is dat in deze mate aansluit bij de EU Taxonomie. Ik ben er trots op dat het Nederlandse Green Bond Framework daarmee het eerste raamwerk is dat in deze mate in lijn is met de EU Taxonomie en tevens voldoet aan de ICMA 2021 Green Bond Principles en de CBI Climate Bonds Standard.

De EU taxonomie wordt uitgewerkt in verschillende tranches, waardoor er nog geen criteria bestaan voor alle relevante activiteiten. Twee activiteiten die zijn opgenomen in het Green Bond Framework zijn daardoor nog niet toe te wijzen aan de economische activiteiten die in de EU Taxonomie zijn opgenomen. Dit betreft de studies ‘Wind op zee’ en bepaalde investeringen in overstromingsrisicobeheer uit het Deltafonds. Volgens Sustainalytics betekent dit niet dat deze uitgaven niet bijdragen aan klimaatmitigatie of -adaptie. Deze voorbeelden en onze ervaringen met de EU Taxonomie heb ik besproken met andere Europese Debt Management Offices (DMO’s) en zal ik onder de aandacht brengen van de Europese Commissie. Mogelijk kan de Europese Commissie dit meenemen in de volgende tranches en/of in de reguliere herziening van de EU Taxonomie.

Resultaten heropening 14 juni 2022

Het Agentschap heropende de groene staatsobligatie door middel van een Dutch Direct Auction met een doelomvang van €4 tot 5 miljard. De veiling vond plaats in een onrustige markt, nadat de Europese Centrale Bank vorige week aankondigde in juli de rente te verhogen. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden kreeg het Agentschap tijdens de heropening van de groene staatsobligatie € 13,87 miljard aan biedingen binnen. Uiteindelijk is een totaal van € 4,98 miljard opgehaald voor een prijs van € 76. De obligatie heeft een effectieve rente van 2,154%.

Groene investeerders hebben bij deze veiling voorrang gekregen bij de toewijzing van de obligaties. In totaal hebben 10 investeerders zich als groene investeerder laten registreren en is 21,3% van de totale toewijzing aan groene investeerders gealloceerd. Een overzicht van de resultaten is opgenomen in de bijlage bij deze brief.

In de weken voorafgaand aan de veiling heeft het Agentschap de groene obligatie bij investeerders onder de aandacht gebracht middels een ‘roadshow’ door Nederland, Londen, Frankfurt en Kopenhagen en via meerdere digitale overleggen. Er was bij investeerders veel waardering voor de herziening van het Green Bond Framework en de aansluiting bij de EU Taxonomie. Ook waren DMO’s van andere landen zeer geïnteresseerd in de groene obligatie en het proces van de herziening van het Green Bond Framework.

 

Share Button