Succesvolle uitgifte van Vesteda’s tweede groene obligatie

Bron
Vesteda

Vesteda heeft succesvol een tweede groene obligatie uitgegeven. Dit is de derde benchmark-obligatie in het kader van het EMTN-programma van € 2,5 miljard. De obligatie van € 500 miljoen kent een looptijd van 10 jaar met een rentecoupon van 0,75%. De uitgifte van de obligatie was vier keer overtekend. ABN AMRO heeft Vesteda als groene adviseur bijgestaan, samen met BNP Paribas, JP Morgan, Rabobank en SMBC Nikko als adviseurs. De obligatie krijgt een notering aan Euronext Amsterdam. Vesteda is onlangs geüpgraded naar een A-rating. Voor de nieuwe obligatie wordt een vergelijkbare rating verwacht.

Vesteda vindt duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid van vitaal belang voor de langetermijn-waardeontwikkeling van haar portefeuille, voor de organisatie als geheel en voor de samenleving waarin zij opereert. Door de focus op duurzaamheid kan Vesteda groene financieringen aantrekken, zoals deze groene obligatie.

Na onze inaugurele groene obligatie, groene onderhandse plaatsing, een financieringsovereenkomst met de Europese Investeringsbank en een doorlopende kredietfaciliteit die is gekoppeld aan onze duurzaamheidsprestaties, hebben we nu een tweede groene obligatie uitgegeven. Hiermee wordt onze financieringsstructuur verder afgestemd op onze ESG-strategie.

Vesteda heeft haar Green Finance Framework bijgewerkt om groene obligaties uit te geven. Dit Framework is gebaseerd op de EU-taxonomie en hierdoor kan Vesteda ook andere groene financieringsvormen plaatsen, zoals bankleningen, onderhandse leningen en Euro Commercial Paper. De opbrengst van de groene obligatie wordt toegewezen aan woningen met een minimaal energielabel A, aan woningen met een energieprestatieverbetering van minimaal 30% tot minimaal energielabel C en aan nieuwbouwwoningen met een energieprestatiecoëfficiënt van minimaal 0,4. Het Framework kreeg een Second Party Opinion van Sustainalytics.

Vesteda rapporteert over de toewijzing van de opbrengsten van deze groene obligatie en ook over de geschatte energiebesparingen en het verminderen van de broeikasgasemissies.

Share Button