AFM: ‘Duurzaam retailbeleggen vereist het nodige huiswerk’

Bron
AFM

Duurzaam beleggen neemt een enorme vlucht. Omdat markt en regelgeving nog volop in ontwikkeling zijn, groeit ook het risico op teleurstellingen bij particuliere beleggers. Een van de oorzaken is dat fondsen het begrip duurzaam zeer uiteenlopend invullen. Daarbij is het voor beleggers ingewikkeld om goed inzicht te krijgen in gemaakte keuzes. Beleggers doen er daarom verstandig aan om zelf kritisch te blijven kijken. Dat staat in een verkenning  van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van een aantal duurzame fondsen van Nederlandse aanbieders.

Fondsen geven zeer uiteenlopend invulling aan duurzaam

Duurzaam is een meerduidig begrip en fondsaanbieders kunnen op dit moment in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij hier invulling aan geven. De ruim tien fondsen waar de AFM naar heeft gekeken doen dit zeer uiteenlopend. Bij fondsen met een brede duurzaamheidsdoelstelling is het bovendien vaak moeilijk te begrijpen hoe streng de selectie is, en op welke criteria aandelen worden geselecteerd of uitgesloten.

Aandeel techbedrijven in duurzame fondsen is groot

Het valt op dat veel aandelen in fondsen die als duurzaam worden aangeprezen ook onderdeel zijn van ‘gewone’ fondsen. Zo bestaan veel duurzame fondsen voor een aanzienlijk deel uit techaandelen. Uitsluiting van de meest vervuilende beleggingen is een veelvoorkomende manier om een fonds als duurzaam aan te prijzen. Het is de vraag of dit overeenkomt met de verwachtingen van beleggers. De AFM gaat dan ook nader onderzoek doen naar de verwachtingen van retailbeleggers als het gaat om duurzaam beleggen.

Engagement is belangrijk maar effectiviteit moeilijk te beoordelen voor belegger

De gedachte achter engagement is dat stemgedrag een effectievere manier is om ondernemingen tot verandering aan te zetten dan uitsluiting. Hoewel het een krachtige manier kan zijn om de duurzaamheidstransitie daadwerkelijk in gang te zetten, is het moeilijk meetbaar en leidt het niet altijd meteen tot verandering. Bovendien kan engagement alleen worden beoordeeld op het niveau van de aanbieder, omdat het doorgaans niet wordt ingezet voor specifieke fondsdoelen.

Beleggers moeten niet blindvaren op fondsnamen

Het is belangrijk dat beleggers beseffen dat er grote verschillen zijn in het aanbod van fondsen die zich als duurzaam presenteren. Onderzoek wijst erop dat beleggers vooral aanslaan op een groene uitstraling en daarbij weinig onderscheid maken tussen de mate van duurzaam en de verschillen in duurzame beleggingsstrategieën die fondsen inzetten. Om teleurstellingen te voorkomen doen beleggers er verstandig aan zich meer te verdiepen in de specifieke kenmerken van een duurzaam fonds.

Share Button