Nederlandse banken werken samen aan SDGs

$5-7 triljoen is tot 2030 nodig om de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs) wereldwijd te implementeren. Ook de financiële sector kan hierin een rol spelen. Op een recent symposium sprak Maryse Hazelzet van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de inzet van de NVB en haar leden op het gebied van de SDGs.

In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de SDGs: een nieuw, richtinggevend denkkader voor duurzame ontwikkeling. Het bedrijfsleven wereldwijd werd gevraagd om bij te dragen aan realisatie van deze ontwikkelingsdoelen. De Nederlandse bankensector wil een actieve rol blijven spelen in de verduurzaming van de economie en heeft zowel individueel als gezamenlijk pre-competitieve activiteiten ontwikkeld om de SDGs verder te brengen.

In 2015 ontwikkelde UNEP-FI de Principles for Positive Impact Finance. Deze principes dienen als framework om de SDGs te implementeren; ze worden ondersteund door ABN AMRO, ING en Triodos Bank.

Wat doen Nederlandse banken?

Hoe staat het nu met die Principles for Positive Impact Finance? Om die vraag draaide het symposium dat op 23 november jl werd georganiseerd door UNEP-FI-FI bij DNB. Samen met ABN AMRO, ING en Triodos Bank nam Maryse Hazelzet van de NVB tijdens het event deel aan de paneldiscussie.

Maryse Hazelzet

Hazelzet: “Op het symposium heb ik verteld wat Nederlandse banken zoal doen in dit kader, en wat er anno 2017 is bereikt. Overall zie je dat individuele banken al veel activiteiten ontplooien om de ontwikkeling van een duurzame economie te versnellen. Er zijn mooie voorbeelden genoeg. Ook al is het uitdagend voor banken om te investeren in  ‘moeilijke’-  want risicovolle – gebieden in het buitenland.”

Nog meer impact

“Als NVB hebben wij ook samen met de banken SDGs geïdentificeerd waar we gezamenlijk pre-competitief activiteiten op kunnen ondernemen. Dat is op de thema’s innovatie & werkgelegenheid, energietransitie, duurzaam wonen & vastgoed, ouder worden & financiële redzaamheid en tot slot zorg. We hielden brede consultatierondes, waarbij we maatschappelijke partners vroegen mee te denken hoe wij nog meer impact op de duurzaamheidsdoelen kunnen behalen. Momenteel werken we hard aan de concretisering van de SDGs. Daarnaast hebben we – als onderdeel van het Energieakkoord – het Expertisecentrum voor Financiering Duurzame Energieprojecten opgezet. Daar onderzoeken we onder meer waar de knelpunten zitten in duurzame financieringsvraagstukken.”

Share Button